Aleida Guevara talade i Stockholm

18 – 20 november hölls det XVII:e Europeiska solidaritetsmötet för Kuba. Händelsen ägde för första gången rum i Stockholm och sammanföll med Svensk-Kubanska Föreningens 50-årsjubileum. Drygt 130 ombud från fler än 30 länder deltog i mötet som stärkte samarbetet och solidariteten med det kämpande Kuba.

En stor kubansk delegation, med Che Guevaras dotter Aleida i spetsen, närvarade och betonade vikten av fortsatt solidaritet med Kuba. Aleida berättade också om blockadens effekter, ibland med dödligt resultat, på den kubanska sjukvården. Universitetsprofessorn Keith Bolender från Kanada talade om blockaden och vad som kan förväntas efter presidentvalet i USA. Moises Rodriguez informerade om de USA-dirigerade och USA-finansierade grupperna i Kuba. Han hade under närmare 30 år infiltrerat dessa grupper och kunde ge detaljinformation om hur de arbetar och deras totala beroende av USA. Gail Walker, från Präster för Fred i USA, redogjorde för det mångåriga arbetet med att bryta USA:s blockad.

I grupper diskuterades hur arbetet mot blockaden och USA:s ockupation av Guantanamo kan stärkas. I en annan hur vi bättre kan sprida korrekt information och bemöta mediekampanjen mot Kuba. Här spelar den baskiska nyhetsbyrån Cubainformacion en viktig roll. I ytterligare en grupp togs arbetet för det progressiva Latinamerika upp och i ytterligare en hur samarbetet mellan de många olika solidaritetsgrupperna kan stärkas.

Kortare anföranden hölls av många ombud. Ett som gjorde ett djupt intryck var den ukrainska advokaten och människorättskämpen Nina Karpachova. Hon talade om situationen i sitt hemland men också om de 24 000 barn som efter Tjernobylkatastrofen fått gratis behandling i Kuba och som nu ser ön som sitt andra hemland.

De många anförandena och diskussionerna ramades in av högklassig underhållning av bland andra Sven Wollter med Hasse Nilsson, Ann-Kristine Hedmark, Fredskören, Jan Hammarlund, Pepe & Mary och Beatriz Piñeda.

zt-161122-img_7464

You May Also Like