Coronastödet kan användas till en gemensam aktivitet som exempelvis friskvård, kompetensutveckling eller planeringsdag…

Stöd för återhämtning efter pandemin ska stärka medarbetare inom Eskilstuna Kommun

Pandemin har under en lång period inneburit en hög belastning för chefer och medarbetare inom Eskilstuna Kommun. I samband med årets första delårsrapport fattade Kommunfullmäktige därför beslut om ett riktat stöd på över 20 miljoner kronor till medarbetare och chefer inom vård, omsorg, förskola och skola.

– Pandemin har påverkat många av våra verksamheter under de senaste åren, och den påverkar oss fortfarande. Jag är stolt och tacksam över alla de fantastiska insatser som våra medarbetare har gjort under den här tiden, många har kämpat för att hålla igång våra verksamheter. Nu är det viktigt att vi kan träffas för att stärka gemenskap, planering och hälsa i organisationen, säger Jimmy Jansson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Stöd för gemensam aktivitet

Medarbetare, chefer och rektorer inom vård, omsorg, förskola och skola har varit särskilt hårt belastade av pandemin. Kommunfullmäktiges beslut i samband med godkännandet av delårsrapporten omfattar totalt cirka 22 miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnden samt skolnämnderna får cirka 10 miljoner kronor vardera i coronastöd. Även fristående skolor får ta del av stödet med cirka 2 miljoner kronor. Stödet kan användas till en gemensam aktivitet som exempelvis friskvård, kompetensutveckling eller planeringsdag.

Viktigt för hälsa och utveckling

– Jag är glad över att de allra mest påverkade verksamheterna får detta extra stöd och uppskattning. Medarbetare och chefer har under lång tid gjort ansträngningar utöver det vanliga för våra brukare och elever. Jag hoppas detta skapar möjligheter för arbetsgrupperna att genomföra det som är mest värdefullt för just deras hälsa och utveckling, säger HR-direktör Susanne Carlsson.

You May Also Like