Dikten handlar om den hemska skolskjutningen i Texas, USA. Bild: Steve Buissinne / Pixabay.

Döden i Texas

Poletten trillade ner
för den tidigare avpoletterade
läspande bland de hånfullt gäspande
stött och utstött
utsatt bland vargarna
skolgårdens tyranni
ingen nämnd han vill ta hämnd
alla är skyldiga
brustna vänskapsband
vapnet i hans hand
en av flera orsaker
till denna massaker.

Lena Staaf

You May Also Like