Stöd för återhämtning efter pandemin ska stärka medarbetare inom Eskilstuna Kommun

Pandemin har under en lång period inneburit en hög belastning för chefer och medarbetare inom Eskilstuna Kommun. I samband med årets första delårsrapport fattade Kommunfullmäktige därför beslut om ett riktat stöd på … Läs mer “Stöd för återhämtning efter pandemin ska stärka medarbetare inom Eskilstuna Kommun”

Read more