Försvenskningen skapade en tystnadskultur. Bild från artikeln från Luleå tekniska universitet.

Staten, kyrkan och myndigheter måste erkänna de historiska övergreppen

15 november överlämnade sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset sin slutrapport till regeringen. Jag har skrivit om det här tidigare i ett inlägg här i eFOLKET. (se lästips)

I samband med överlämnandet var det många aktiviteter kring de här historiska kränkningarna och förföljelserna som pågått sedan början av 1800-talet och långt in på 1900-talet. I Pajala, men även i Luleå och i Stockholm, var det offentliga uppläsningar av vittnesmål från många av de som drabbades.

Glädjande nog uppmärksammades det här också i radio och TV. I flera inslag i Sveriges Radio, samt i SVT1, SVT2 och TV4 var det inslag med anledning av att slutrapporten presenterades efter tre års arbete.

I Dagens Nyheter hade de nio ledamöterna i kommissionen en debattartikel med rubriken; “Svenska staten måste be om ursäkt till tornedalingarna”.

Samt underrubriken; “Ett första steg vore att erkänna de historiska kränkningar som nu framkommit”.

I stället för att citera delar av debattartikeln kan ni själva gå in och läsa. (se lästips – Dagens Nyheter)

Sammantaget var det cirka 100 000 människor från de här tre minoritetsgrupperna, främst barn, som utsattes för ungefär motsvarande “behandling” som samerna fick utstå.

Det handlade om så kallade rasbiologiska undersökningar. Det genomfördes både skallmätningar och gravplundringar, precis på samma sätt som man gjorde mot samer.

Allt detta motiverades med att barnen måste assimileras – fråntas sitt språk, sin kultur och sina rötter, för att bli “riktiga svenskar”.

Liknande tongångar som man hör även idag från vissa kretsar. Det räcker inte med att invandrare måste integreras. De ska helst assimileras. Lämna sina rötter och bli “riktiga svenskar”. Vad det nu är?

Det finns också likheter med hur indianstammar i Kanada och USA behandlades för att tvinga dem (barnen) att lämna sina “primitiva kulturer” och bli “civiliserade katoliker”.

För ett par år sedan var det stora rubriker i media, naturligtvis även i eFOLKET, när man hittade mängder med hemliga och omärkta barngravar i anslutning till de uppfostringsskolor där indianernas barn skulle uppfostras till “goda kristna”. Men efter en tid blev det tyst i media om dessa övergrepp.

Motsvarande “uppfostringsskolor” för barn till tornedalingar kallades “arbetsstugor” som började inrättas 1903.

Avslutningsvis kan nämnas att motsvarande “sannings- och försoningskommissioner” har tillsats i Norge och Finland.

Rolf Waltersson

Lästips:

You May Also Like