Kenneth G Forslund, socialdemokrtisk ordförande i riksdagens utrikesutskott talar om humanitet och solidaritet på Första Maj-möte i Kungälv 2018. Foto: socialdemokraternakungalv.se

Solidaritetsorganisation uppmanar utrikesutskottets ordförande att verka mot USA:s blockad av Kuba

Brev till Kenneth G Forslund, ordförande i Sveriges riksdags utrikesutskott

2020 14 april

Kampen mot COVID-19 kräver stopp för USA:s blockad mot Kuba

När coronapandemin rasar och drabbar alla länder framstår grymheten i USA:s sanktioner mot Kuba i all sin nakenhet.

Det har medfört att regeringarna i Kina, Ryssland, Argentina, Venezuela, Spanien, parlamentsledamöter i Storbritannien, Frankrike och Japan, FN:s generalsekreterare António Guterres och FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet, FN:s speciella sändebud för rätten till livsmedel Hilal Elver, Påven, Kyrkornas Världsråd, Latinamerikanska Parlamentet hör till dem som kräver att sanktionerna ska upphöra.

I själva USA kommer kraven från, bland andra, New York Times, Financial Times, en grupp senatorer, Nationella Rådet för Kristus´ Kyrkor och en rad organisationer som representerar kubaner i USA.

Covid-19 blottlägger de enorma begränsningar som Kuba utsätts för av USA:s blockad:

Blockaden mot Kuba hindrar nödvändiga inköp av mediciner, utrustning och material som behövs för att bekämpa pandemin. Samtidigt försvårar den möjligheterna att låna och ta emot internationell hjälp. Så hindrades ett västerländskt flygplan med skyddsutrustning från Kina att leverera till Kuba på grund av flygbolagets rädsla för repressalier från USA.

Blockaden hindrar inköp av material och produkter som innehåller mer än 10 procent beståndsdelar från USA. Samtidigt är nordamerikanska transnationella företag de dominerande tillverkarna av medicinsk utrustning i världen. T.ex. stoppades Kubas inköp av respiratorer från landets leverantörer i Schweiz med hänvisning till blockaden när företagen i Schweiz köptes upp av ett USA-företag.

Donationer försvåras eller hindras av blockadens inskränkningar i bankers, rederiers och flygbolags verksamheter.
Extrema påtryckningar på försäkringsbolag, skeppsbyggare och rederier, som USA införde 2019, hindrar Kubas import av drivmedel och försvårar allvarligt funktionen och kapaciteten hos Kubas hälsovårdssystem.

De ständiga böterna och sanktionerna mot tredje land försvårar kommersiellt utbyte med Kuba, inklusive inköp av medicinsk teknologi och förnödenheter.

Det ska framhållas att Kuba visade solidaritet och erbjöd hjälp när USA drabbades vid terrorattacken den 11 september 2001 och i samband med orkanen Katrina 2005.

Kort sagt så förvärras den humanitära katastrofen som pandemin utgör på ett drastiskt sätt av den blockad och de sanktioner som Kuba utsätts för. Dessa är nu dessutom mer allomfattande, hårdare och tillämpas striktare än någonsin under de 60 åren som landet utsatts. Det är en omänsklig och grym bestraffning av 11 miljoner kubaner. Sanktionerna mot Kuba försvårar dessutom Kubas internationella medicinska bistånd som numera också begärts av europeiska länder – Italien och Andorra – för att bekämpa pandemin.

Med hänvisning till behovet av att samlas bakom FN och kampen mot pandemin, måste blockaden upphöra, åtminstone under pandemin. USA måste följa internationell rätt och FN:s Generalförsamlings uppfattning. Generalförsamlingen har 28 år i rad fördömt blockaden och krävt ett slut på den. Det är ett enigt världssamfund som står bakom det kravet. Senast var det endast USA, Israel och Brasilien som röstade för blockaden.

Sveriges folkvalda behöver:

i sina kontakter med USA kräva att blockaden mot Kuba omgående upphör nu under pandemin.

inom EU verka för att organisationen sätter press på USA i frågan.

i Sverige agera för att skydda företag och enskilda som drabbas av USA:s Kubasanktioner och böter.

Svensk-Kubanska Föreningen

Zoltan Tiroler, ordförande

Brevet:

Kenneth G Forslund utrikesutskottet KUBA (1)

You May Also Like