Foto: Pexels/Mikhail Nilov.

Skuld

Jag skulle vilja vända blad
och stryka bort var skuldfylld rad
ja därför vore det värt guld
att få skiljas från min skuld
 
En skuld som är som en böld
men dessutom en sorts sköld
en skuldpaddas rustning
tankarnas nedsmutsning
 
Om jag ändå hade medel
att lösa in denna skuldsedel
månne är det en chimär
att bli av med det som tär
 
Men ett renande gyttjebad
får gnugga mina skulderblad
och kanske ger det mig en chans
till något nytt slags acceptans

för det som tynger mina skulderblad

—Lena Staaf

You May Also Like