Ska Sveriges Riksdag göra drängtjänst åt USA mot Kuba?

Ska Sveriges Riksdag rösta mot EUs avtal med Kuba?

Det menar Folkpartiets hitresta kubanska samarbetspartner för regimskifte i Kuba.

Den 4 oktober publicerade TT en artikel som spreds i många tidningar runt om i landet: “Han ber riksdagen: Rösta nej till Kubaavtal.

För fem år sedan insåg USAs president Obama det orimliga i att inte erkänna Kubas självständighet och inte ha diplomatiska förbindelser med detta visserligen lilla, men i hela tredje världen högaktade land.  I december 2017 erkände han Kubas rätt till självbestämmande och öppnade för viss, men begränsad, handel. USAs ekonomiska blockad som kostar Kuba miljarder, har dock bestått i huvudsak, liksom det omfattande ekonomiska stödet till grupper i Kuba, för regimskifte.

EU samarbetar sedan länge med Kuba i handel och sociala och kulturella samarbetsprojekt, mot USAs vilja. Detsamma gäller många medlemsländer med eget samarbete, bland dem Sverige. Sveriges bidrag gick dock tidigare inte till Kuba utan till svenska riksdagspartier för samarbete med några av de USA-stödda regimskiftesgrupperna i Kuba.

Aktivast i detta är Folkpartiet, som redan för flera år sedan bjöd hit den Manuel Cuesta Morúa, som nu är här igen. För att uppmana riksdagen att avbryta samarbetsavtalet med Kuba.  Han leder ett av åtta mycket små partier:  Kubas: – Socialistiska Strömning, –Liberala Solidaritetsparti, –Kristdemokratiska Parti, – Liberala Förbund, –Demokratiska Socialrevolutionära Parti, –Libertarianska Parti José Martí, –Ortodoxa Förnyelseparti, –Socialdemokratiska Samordning.

Och nu är det Trump som gäller. Och USAs ekonomiska-  och propagandakrigföring samt omstörtningsplaner har trappats upp, och pressat Kuba tillbaka till tiden före Obama, och värre. USAs ekonomiska, finansiella och handelsblockad har återfått sin fulla kraft och omfattning och blockerar bland annat oljetransporter och utländska betalningar till Kuba för att svälta kubanerna till underkastelse. Tanken är att nu, när så gott som hela Latinamerika vridits till höger igen ska det väl ändå gå att få till stånd folkliga uppror i Kuba. Men USAs sekellånga kamp för att införliva Kuba i sitt välde, som Puerto Rico, har i över hundra år stött på kubanernas uthålliga och motståndsvilja till försvar mot jätten i norr.

 Eva Björklund

You May Also Like