Hammarbykorset mellan Eskilstuna och Sundbyholm – Korsningen byggs just nu om till en rondell… (Foto: Polisen)

Sju personer blev av med körkortet vid Hammarbykorset i Eskilstuna

Trafikpolisen i Eskilstuna har i dagarna haft ett flertal hastighetskontroller på Väg 953 (Mälarvägen) vid Hammarbykorset.

På platsen bygger man just nu en cirkulationsplats. (Se tidigare artikel) Arbetare och arbetsfordon rör sig ständigt kors och tvärs över korsningen, därför har man sedan ett antal veckor sänkt hastigheten till 30 km/h.

Dystert resultat

Polisen berättar nu att man igår och idag har rapporterat 17 förare för hastighetsöverträdelse förbi den aktuella platsen. Sju av dom har kört så fort att de blivit av med körkortet direkt på plats.

– Skärpning trafikanter! säger Trafikpolisen som naturligtvis ser mycket allvarligt på att bilister inte respekterar den nedsatta hastigheten och bristen på respekt för arbetarnas liv och hälsa.

You May Also Like