Foto: sabinevanerp/Pixabay.

Pensionskaos i riksdagen

Nu på onsdagen ska riksdagen besluta om hur mycket pensionerna ska höjas. Det kan bli så att riksdagen bara kommer att ha högeroppositionens förslag att ta ställning till, eller om även förslaget från regeringssidan kommer att tas upp till omröstning. Det blir talmannen som avgör.

Det började med att Vänsterpartiet ställde krav på höjda pensioner till “fattigpensionärerna” som villkor att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister.

Det blev en uppgörelse mellan V, S och Mp som skulle ge högre pension till de 500 000 pensionärer som har lägst pension. Mest till de 300 000 “fattigpensionärerna” som skulle få 1000 kronor i månaden skattefritt genom en höjning av garantitillägget.

Högeroppositionen M, KD, SD och L svarade med ett motbud de naturligtvis tycker är bättre. Med deras bud skulle alla pensionärer få mera. Även de med relativt höga pensioner.

Det är ju så bland pensionärer som med alla andra grupper i samhället – det finns rika, det finns fattiga, och det finns de som ligger mittemellan.

För “fattigpensionärernas” del skulle höjningen bli 600 kronor i månaden minus skatt. Alltså mer än en halvering jämfört med regeringens förslag.

Annie Lööf och centern ville inte välja mellan de två förslagen utan larmade om att riksdagens pensionsgrupp “kördes över”. Hon krävde att pensionsgruppen skulle samlas för att avgöra frågan.

Problemet är dock att varken V, Mp eller SD sitter med i pensionsgruppen vilket betyder att 30 procent av väljarna saknar röst och representation i denna grupp. Mp, som fick vara med på nåder med när de ingick i regeringen, blev utkastade när de lämnade regeringen i slutet av förra året.

Nu har S och C enats om en kompromiss. En kompromiss som ger “fattigpensionärerna” 1000 kronor minus skatt. Alltså en försämring för “fattigpensionärerna”, jämfört med uppgörelsen mellan S, V och Mp.

Annie Lööf jublar över att hon stoppat “Nooshi-tillägget”. Vad jag vet har varken V eller Mp fått vara med att förhandla fram denna kompromiss eftersom Annie Lööf vägrar samtala med “ytterkantspartier”.

Nu sätter sig högeroppositionen på tvären och kräver att detta S , C-förslag inte ens ska tas upp till omröstning nu på onsdag. Det har inte av tidsskäl hunnit formellt hanteras av finansutskottet. Att inte finansutskottet tagit upp frågan beror på att Annie Lööf och centern förhalat genom sitt agerande

Vad som nu troligen händer är att regeringsförslaget från S och C, troligen med stöd av V och Mp, kommer att presenteras för riksdagen vid “sittande bord”.

Det märkliga är då att V och Mp ska ta ställning till ett kompromissförslag från S och C som de inte fått möjlighet att påverka.

Då blir det talmannen som avgör om detta förslag ska få läggas fram eller inte.

Hur det än blir så kommer landets pensionärer att få det lite bättre oavsett vilket förslag som vinner.

Största förloraren på den här cirkusen är “fattigpensionärerna” som går miste om 1000 kronor skattefritt.

Vad de kommer att få är 1000 kronor minus skatt, eller 600 kronor minus skatt.

En slutsats man kan dar av denna ovärdiga cirkus är att riksdagens pensionsgrupp och dess fem partier S, M, C, L och KD visat upp en total handlingsförlamning.

I praktiken är pensionsgruppen död. Och det är inget att sörja över.

Det enda positiva med denna ovärdiga pensionscirkus är att pensionsfrågan kommer att bli en valfråga inför höstens riksdagsval.

Men det brukar den väl bli inför varje val.

Rolf Waltersson

You May Also Like