Pepe och Mari framförde sånger med solidariten som grundtema.

Möte på ABF i Eskilstuna om situationen i Chile

I Latinamerika ser vi idag hur folken reser sej mot den borgerliga nyliberalismen som skapat fattigdom och extrem ojämlikhet. I Peru och Ecuador har massdemonstrationer skakat länderna. Argentina har den nyliberala högerregeringen Macri förlorat makten i valet och nu reser sej också folket i Colombia mor fattigdomen och förtrycket liksom mot regimens sabotage mot fredsöverenskommelsen efter den decennielånga konflikten i landet.

I Bolivia är det kontrarevolution. Den extrema högern har genom militärkupp störtat den på arbetarna och bönder baserade MAS-regeringen och tvingat MAS-ledaren Evo Morales i exil.

Och i Chile har massorna gått ut på gatorna mot högerregimens politik. Och inte bara högerregeringens politik. Sanningen är att även socialdemokraterna som också regerat under en del av de trettio år sedan den öppna militärdiktaturen försvann har förvaltat det kapitalistiska systemet och accepterat den nyliberalism som infördes under Pinochet. Chile är extremt ojämlikt och extremt privatiserat.

Om situationen i Chile handlade det möte som fredagen 22 november arrangerades på ABF i Eskilstuna.

Nora Vera och Andrea Conejeros höll i mötet och gick igenom vad som lett fram till de nödvändiga protesterna. Demonstrationerna utlöstes av en höjning av biljettpriserna i tunnelbanan men det var bara droppen som fick bägaren att svämma över. Nora och Andrea pekade på en rad faktorer; De extremt låga pensionerna, de groteska inkomstskillnaderna, de privilegierade privata skolorna för de besuttna, liksom den privatiserade vården. Naturresurserna som är i oligarkins händer och korruption och förskingring bland makthavarna.

Ett krav som nu blivit centralt är att en ny konstitution måste tas istället för den nuvarande som är ett arv från Pinochettiden. Regimen försöker nu i en överenskommelse med den parlamentariska oppositionen komma överens om en långt utdragen process för att skriva en ny konstitution. Naturligtvis med förhoppningen att detta ska kunna ske bortom kontroll för de som nu demonstrerar på gatorna. De som idag kämpar genom manifestationer och demonstrationer förkastar politikernas uppgörelse.

Och de demonstrerande massorna har bemöts med hård repression. På mötet visades filmer som visade med vilken ohämmad brutalitet polisen och säkerhetsstyrkorna går fram. Mer än 10 har dödats, hundratals har skadats. Polisen skjuter så kallade “gummikulor” (20% gummi, 80% metall) med syfte att skada maximalt. Bland annat har ett stort antal träffats i ögonen vilken naturligtvis leder till förlorad syn på det öga som träffas. Grov misshandel och sexuella övergrepp drabbar de som hamnar i polisens händer.

För många på mötet var det som filmerna visade en repris på vad som upplevdes under Pinochets kupp och regeringstid.

Den chilenska duon Pepe och Mari framförde kamp och protestsånger och uppskattades mycket.

Slutligen diskuterades hur man kan gå vidare i stödarbete för folkens kamp i Latinamerika. Möten för att organisera solidariteten kommer att hållas.

Peter Widén

You May Also Like