Foto: Brian Wertheim / Unsplash.com

SD vill ändra grundlagen och bland annat avskaffa 1:a maj som allmän helgdag

I en motion till riksdagen föreslår SD en lång rad ändringar av den svenska grundlagen så att den vilar på den “nationella socialkonservatismens grunder”. Det är 14 punkter där man föreslår ändringar. (se lästips).

Under punkt 7 i denna lista skriver man att 1:a maj avskaffas som helgdag:

“I grundlagen bör införas en stadga, där det anges vilka de svenska helgdagarna är och att dessa vilar på en historisk grund som kan vara både icke-konfessionell, kristen och hednisk, Vid en sådan lagändring bör första maj utgå och ersättas med en annan dag, såsom till exempel Veterandagen, Engelbrektsdagen eller någon liknande dag med motsvarande koppling till det svenska arvet…”

Kan lägga till att 1 maj har använts som den internationella arbetarrörelsen dag sedan 1890. 1938 blev 1 maj nationell helgdag i Sverige.

När det gäller “Flagga och nationella symboler” vill SD inför en flagglag som i princip förbjuder andra flaggor än den svenska på offentliga platser och byggnader. Undantag kan göras vid statsbesök då man kan få hissa andra nationsflaggor än den svenska.

Det innebär att det ska bli förbjudet att på offentliga byggnader och platser hissa till exempel pride-flaggan, FN-flaggan, EU-flaggan, den samiska flaggan, den romska flaggan.

SD skriver också: “Flaggskändning som utförs i ett led att uttrycka missaktning för Sverige och svenskarna bör kriminaliseras”… I praktiken innebär det, vad jag förstår, att Carl Johan De Geers målning “Skända flaggan” åter skulle kriminaliseras.

Förmodligen skulle också konstverket “Du gamla du fria” med en svensk flagga på en böjd flaggstång betraktas som flaggskändning och vara en kriminell handling. Kanske även min bild (se bilden) på konstverket skulle betraktas som kriminell?

När det gäller succession och monarki har SD ett radikalt förslag:

“Sverige har alltid varit en monarki, och så ska förbli. Fram till 1974 fanns en stadga om den olyckliga händelse skulle inträffa att Sverige står utan tronföljare, så ska riksdagen skyndsamt tillse att en ny kung eller drottning kan väljas. Denna ordning bör återinföras. Tidigare exempel på valda kungar är Gustav Vasa, (han som införde den ärftliga tronföljden. Min anmärkning) och även nuvarande kungens anfader Karl XIV Johan…”

Förra gången var det ju fursten av Pontecorvo, marskalk Jean Baptiste Bernadotte, som räddade den svenska monarkin från att dö ut.

Hur detta eventuella val av kung eller drottning ska gå till framgår inte av SD-motionen. Ska det vara någon “storsvensk” hingst, någon från den utdöende svenska adeln, som ska väljas?

Eller ska man, liksom förra gången, rekrytera en kunglig avelshingst från från något europeiskt hov? Den gången var det ju från Frankrike man värvade. Men de europeiska kungliga hoven blir ju allt färre, så urvalsmöjligheterna blir ganska begränsade.

PS. Motion med exakt samma text som den jag nu refererar till lämnades in av SD två år tidigare.

Och 2013/14 skrev Mattias Karlsson (SD) en motion med rubriken “Avskaffa första maj som allmän helgdag”.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like