Foto: kalhh /Pixabay.com.

Förre ärkebiskopen Antje Jackelén kritiserar regeringen

Förre ärkebiskopen, Antje Jackelén, är kritisk till regeringens retroaktiva avskaffande av permanenta uppehållstillstånd för krigsflyktingar.

Genom Tidöavtalet har regeringen och SD kommit överens om kraftiga neddragningar av flyktingmottagandet.

Bland annat har Sveriges mottagande av kvotflyktingar skurits ner från 5.000 per år till max 900 per år. Kvotflyktingar är de som FN:s flyktingkommissariat UNHCR valt ut som de mest utsatta och sårbara som är i behov av en fristad. Kvotflyktingar är oftast kvinnor och barn.

Regeringen har också i princip avskaffat permanent uppehållstillstånd för flyktingar. Framöver ska enbart tillfälliga och tidsbegränsade uppehållstillstånd beviljas. Men inte nog med det — flyktingar som redan beviljats permanent uppehållstillstånd ska nu få dessa indragna och ändrade till tidsbegränsade uppehållstillstånd.

I en debattartikel i Aftonbladen 9 februari kritiserar förre ärkebiskopen Antje Jackelén, som numera har titeln ärkebiskop eremita (pensionerad ärkebiskop), dessa försämringar.

Vår nya migrationsminister, Maria Malmer Stenegard (M), har tidigare sagt att dess skärpningar och indragningar av permanenta uppehållstillstånd inte ska gälla arbetskraftsinvandrare och studerande, utan det ska “bara” gälla de som söker uppehållstillstånd av asylskäl. Alltså de som flyr undan krig och förödelse.

Det är detta “bara” som Antje Jackelén tar fasta på. Att det “bara” är asylsökande flyktingar som ska fråntas sina permanenta uppehållstillstånd. Precis som om det vore en lite bagatell att sätta de som flyr för sina liv från krig och förföljelse på undantag.

Denna otrygghet som skapas genom indragna permanenta uppehållstillstånd drabbar alltså de som redan minst en gång mist sin grundtrygghet i livet. Staten ska göra något så unikt och uppseendeväckande som att TA TILLBAKA (min kursivering) ett permanent uppehållstillstånd som människor en gång fått av staten. Löftet om att få stanna i Sverige, att utifrån en grundläggande trygghet få bygga hem och familj samt bidra till samhället genom förvärvsarbete och ideellt engagemang sviks”, skriver Antje Jackelén i sin debattartikel i Aftonbladet (se lästips).

Enligt UNHCR är nu över 100 miljoner människor på flykt i världen. De flesta av dessa 100 miljoner är internflyktingar eller flyktingar i angränsande länder. Bara en lite bråkdel av flyktingarna söker sig till Europa. Och bara en liten rännil av denna flyktingström kommer till Sverige.

Detta kan vara bra att ha i tankarna så att man får perspektiv på problemen. Vi ser bara vilka problem flyktingarna “ställer till” för oss. Sällan vilka problem som flyktingarna själva står inför.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like