Förra regeringen ger “klart” besked (?) om kravet på frigivning av den fängslade HDP-ledaren Selahattin Demirtaş – “Klart” som korvspad

Ni kanske minns utfrågningen 9 augusti i år i Ekots partiledarutfrågning. Magdalena Andersson fick frågan om hon tyckte att politiske fången Selahattin Demirtas borde släppas fri. Dimirtas är ledare för socialdemokraternas systerparti HDP.

Tidigare i år hade ju dåvarande utrikesminister Ann Linde (S) krävt Demirtaş frigivning. Även EU har ställt samma krav. Nu fick alltså Magdalena Andersson frågan om hon stod bakom Ann Linde, och EU, angående krav på frigivning av Demirtaş. Men det var före valet och före beslutet om att Sverige vill bli Nato-medlem.

Magdalena Andersson kunde, eller ville, inte svara på frågan utan svarade lite undvikande:

Jag ska säga precis som det är. Jag är inte insatt i detaljerna kring bakgrunden till Ann Lindes uttalande och hans fängslande, så jag skulle nog vilja bakgrundskolla upp innan jag svarar på frågan”.

Eftersom varken Ekot eller några andra journalister upprepade frågan till Magdalena Andersson när hon haft tid på sig att bakgrundskolla, så tog Amineh Kakabaveh upp det i riksdagen som en skriftlig fråga riktad till Magdalena Andersson:

“Kräver statsministern och regeringen att Demirtaş och de övriga fångarna från HDP ska friges, och anser den socialdemokratiska regeringen i Sverige att det är fel att av politiska skäl fängsla socialdemokrater i Turkiet?” (se lästips där ni kan se Kakabavehs argumentering och motivering till sin fråga)

Nu ville inte Magdalena Andersson personligen svara på frågan utan bollade över den till Ann Linde. Här är hennes svar:

“Amineh Kakabaveh har frågat statsministern om hon och regeringen kräver att Selahattin Demirtas och de övriga politiska fångarna från HDP ska friges, och om den socialdemokratiska regeringen i Sverige anser att det är fel att av politiska skäl fängsla socialdemokrater i Turkiet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som svarar på frågan.

Regeringens politik beträffande mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer har inte förändrats. Jag har tidigare redogjort för regeringens syn på situationen för de mänskliga rättigheterna i Turkiet och svarat på frågorna 2020/21:2433 och 2020/21:1766 av Markus Wiechel, fråga 2020/21:2343 av Sara Gille, frågorna 2020/21:3223 och 2021/21:748 av Amineh Kakabaveh samt fråga 2021/22:867 av Robert Hannah.

Stockholm den 24 augusti 2022
Ann Linde”

Första stycket i utrikesministerns svar är en upprepning av Amine Kakabavehs fråga. Men det andra stycket. Blev ni något klokare? Jag blev det inte.

Är meningen att man ska leta upp svaren på de övriga frågorna hon hänvisar till för att få någon ledtråd i stället för att svara på frågan? Kräver regeringen att HDP-ledaren Selahattin Demirtaş ska friges från turkiskt fängelse? JA eller NEJ?

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like