Wikipedia. “I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law."

SD vill ändra grundlagen – kan hota samernas ställning

Rubriken är tagen från ett inslag i Sapmiradion (se lästips). Det är Sverigedemokraterna som i en riksdagsmotion lägger fram en mängd förslag om förändringar av de svenska grundlagarna.

I nuvarande grundlag finns en formulering som erkänner samernas rätt att behålla sin kultur. Detta vill SD ändra på. Man vill i stället ha en skrivning där det:

Tydligt framgår att lagen är till för ‘Sverige och svenskarna’. De som inte räknas som svenskar ska assimileras, inte integreras. Nuvarande formuleringar försvårar detta”, menar SD i sin riksdagsmotion.

Att samer inte räknas som “riktiga svenskar” har ju blanda andra Björn Söder (SD) uttalat klart och tydligt.

För att göra det tydligt vad SD avser vill jag citera skillnaden integration och assimilation. Det är förklaringar som jag hittat på ett par olika ställen:

Integration – de nyanlända förväntas inte avsäga sig sin nationella identitet men det är majoritetssamhällets normer som råder. Assimilation – de nyanlända förväntas avsäga sig sin nationella identitet och anpassa sig efter majoritetssamhället”

En annan förklaring, eller förtydligande:

Begreppet integration grundar sig i tolerans och heterogenitet, medan assimilation mer handlar om intolerans och homogenitet”.

Några andra förändringar av grundlagarna som SD föreslår i sin riksdagsmotion:

1 maj tas bort som helgdag (röd dag) och ersätts med Engelbrektsdagen eller något liknande som är mera svenskt.

Man vill också ha en skrivning “Ingen ska diskrimineras på grund av att denne är svensk”, som om detta skulle vara problemet.

Man förstår undertonen i en sådan skrivning från Sverigedemokraterna. Är man ärlig och fördomsfri borden man i stället kräva “Ingen ska diskrimineras”.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like