Säkerhetsrådet röstar om utkast till resolution om Ukraina 25 februari 2022.

Vetorätten i säkerhetsrådet åter på dagordningen efter Rysslands agerande i FN

Jag har i ett inlägg i eFOLKET 17 februari tagit upp frågan om FN och FN:s säkerhetsråd.

Varför ska fem (av 15) medlemsländer ha vetorätt?

Nu har den frågan aktualiserats i FN med anledning av att Ryssland ännu en gång använt sin vetorätt för att stoppa en resolution om Ukraina.

Det är Lichtensteins FN-representant Christian Wenaweser som lyft frågan. Han menar att vetorätten “står i uppenbar strid mot artikel 27.3 i FN-stadgan, en artikel som förbjuder parter i en tvist att rösta om beslut som rör dem själva”.

Juridiska experter framhåller dock att denna bestämmelse sedan årtionden “har varit obligatorisk i teorin men frivillig i praktiken”.

Det låter konstigt. Som att man har lagar, men att det är frivilligt om man vill följa lagarna eller inte.

Sedan 1946 har vetorätten använts 288 gånger.

Sovjetunionen använde sig av vetorätten 119 gånger.

Efter Sovjetimperiets fall har Ryssland använt vetorätten 22 gånger.

Storbritannien har använt vetorätten 32 gånger.

Frankrike 18 gånger.

Kina är det land som använt vetorätten minst antal gånger. Vid 13 tillfällen har Kina använt sin vetorätt.

Ibland händer det att flera av de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet går samman i ett gemensamt veto.

Till exempel 1989 då Storbritannien tillsammans med Frankrike och USA blockerade en resolution som kritiserade USA:s militärinvasion i Panama.

I en artikel av FN-förbundet kan ni gå in och läsa vilka resolutioner som stoppats på grund av vetorätten de senaste 20 åren. Vilka länder och varför.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like