Dagen kommer att uppmärksammas på flera olika sätt runt om i Eskilstuna…

Så uppmärksammas Internationella kvinnodagen i Eskilstuna

Att vara utsatt för ekonomiskt våld ökar utsattheten. Därför uppmärksammar Eskilstuna Kommun Internationella kvinnodagen genom att samtala och sprida kunskap om ekonomiskt våld, som är en del av mäns våld mot kvinnor. Internationella kvinnodagen infaller den 8 mars – nu på onsdag.

På ABF-huset på Fristadstorget kan man lyssna på ett samtal med representanter från Eskilstuna Kommun och Kvinnojouren om hur det ekonomiska våldet kan yttra sig, hur det kan förekomma inom en hederskontext, och vad det finns för stöd att få. De delar också med sig av sina erfarenheter.

ABF-huset på Fristadstorget i centrala Eskilstuna.

Utställningen “VI ÄR MÅNGA – musiker i Eskilstuna” avslutas med en finissage. Som besökare kan man del av olika filmvisningar på konstmuseerna i Eskilstuna. En arabisk kvinnogrupp träffas på Contrast. Det blir diskussioner och deep talk för unga i Gallerian som Team Fritid från Eskilstuna Kommun håller i. Och det är bara några av alla saker som sker när kvinnodagen uppmärksammas runt om i Eskilstuna.

Det ekonomiska våldet

– Den 8 mars påminner vi varandra om att fortsätta arbeta målmedvetet för att öka flickors och kvinnors rättigheter och möjligheter till ett fritt liv. Den yttersta formen av ojämställdheten är mäns våld mot kvinnor, och en del av det våldet är det ekonomiska våldet som kan få stora konsekvenser, särskilt för kvinnor. Det kan innebära att en kvinna helt saknar ekonomiska möjligheter att lämna en våldsam relation eller skaffa sig ett eget boende. Eskilstuna Kommun jobbar för att allt våld mot kvinnor ska upphöra. Det arbetet gör vi bäst tillsammans, säger Lisa Friberg (S), ordförande i Jämställdhetsberedningen.

Lisa Friberg.

“Skuld och skam hos de som drabbats”

– Det ekonomiska våldet är tyvärr ett väldigt effektivt sätt för våldsutövare att kontrollera sin partner. Exempelvis kan en man, genom att långsamt ta kontrollen över parets ekonomi, bidra till att kvinnan isoleras ännu mer och senare får svårare att lämna honom. Men det kan även ha långvarig inverkan på kvinnans liv efter ett uppbrott, då skulder och dålig ekonomi riskerar att begränsa henne under lång tid framöver. Att höja kunskapen om ekonomiskt våld är viktigt för att myndigheter ska kunna ge bästa möjliga stöd till de som utsätts. Det är även viktigt för att lyfta känslor av skuld och skam hos de som drabbats. Men det är också viktigt att sprida kunskap om varningstecken i förebyggande syfte, säger Sofie Køster Tenser, kvinnofridsutvecklare på Eskilstuna Kommun.

Sofie Køster Tenser

Programpunkter i samband med kvinnodagen:

  • ABF-huset: Samtal kring ekonomiskt våld klockan 9.15. Olika aktiviteter fram till klockan 19.00.
  • Gallerian: Diskussioner och deep talk för unga.
  • Eskilstuna Stadsmuseum: Utställningen “VI ÄR MÅNGA – musiker i Eskilstuna” avslutas med en finissage klockan 17.30 till 20.00.
  • Eskilstuna Konstmuseum: Filmvisning klockan 18.00.
  • Contrast: Träff för arabisk kvinnogrupp klockan 10.30 till 13.00.

För ett komplett program, se eskilstuna.se/kvinnodagen.

Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Sedan 1978 finns datumet 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar. Eskilstuna Kommuns Jämställdhetsberedning har i uppdrag att se till att Eskilstuna Kommun årligen uppmärksammar Internationella kvinnodagen den 8 mars, jämställdhetsdagen den 26 augusti och internationella mansdagen den 19 november.

Läs också:

Avslutningsfest för utställningen “VI ÄR MÅNGA – musiker i Eskilstuna”

You May Also Like