Insändarskribenten menar att det numera är så utgallrat på tidskriftshyllorna på Stadsbiblioteket i Eskilstuna att det kan jämföras med slakt …

Skralt på tidskriftshyllorna på Stadsbiblioteket i Eskilstuna

1987 blev Eskilstuna Stads- och länsbibliotek utnämnt till Årets bibliotek med prisutdelning i samband med Bokmässan i Göteborg. När jag nu möter låntagare som känner igen mig på stan, vilket i princip sker varje gång jag rör mig i centrala Eskilstuna, ställs jag ofta till svars för bibliotekets verksamhet.

Tidskriftsavdelningen och caféet är det som de flesta är bekymrade över. Det säger sig självt att jag inte känner samma stolthet som när Eskilstuna fick ett kvitto på att vi tillhörde toppskiktet av Sveriges bibliotek.

Denna syn (se bilderna) möter låntagarna på Eskilstuna Stadsbibliotek idag. På en av lapparna står det: “Vi har upphört med: Sunt Förnuft 2023-01-26”, något jag helt instämmer i. Jag har fått förklaringen att ingen lånar tidskrifter längre, samt att det måste sparas pengar.

Slaktade tidskriftshyllor

Jag har arbetat som bibliotekarie i Eskilstuna i 40 år, och min erfarenhet säger mig att tidningar och tidskrifter läser man “på plats” i samband med lån av annan media. Utlåningssiffrorna för tidskrifter är därmed helt missvisande. Kostnaden för en årsprenumeration av vissa av dessa tidskrifter rör sig om samma pengar som en roman eller deckare kostar. Med tanke på att biblioteket köper flera exemplar av en ny och efterfrågad deckare eller roman, vore det enkelt att dra ner på ett exemplar på några av dessa, vilket skulle innebära att tidskriftshyllorna inte behöver slaktas på det här brutala sättet. Vart tog folkbildningstanken vägen?

Den som är intresserad av blues, countrymusik, världsmusik, musikermagasinet mm – ledande tidskrift för musiker med produktnyheter, studio- och företagsreportage, band- och artistporträtt, OPUS – magasinet om klassisk musik & opera, svensk folkmusik, rockmusik, tidig musik inom renässans och barock, experimentalmusik, kan känna sig blåst. På en annan hylla hittar man andra tidskrifter som också har upphört – Fauna & Flora, Fjället, Fältbiologen, Biologen, Djurens rätt, Entomologisk tidskrift, Vår fågelvärld och Våra rovdjur.

Gör om gör rätt tycker jag passar här!

/Roger Pedersen, bibliotekarie emeritus

You May Also Like