Elmarknaden är snurrig – liknar Ebberöds bank

Mycket har skrivits om den avreglerade elmarknaden, även här i eFOLKET, där det nu är spekulationerna på börserna som styr elpriset och där kostnaden för den el som för stunden är dyrast att producera som styr prissättning för hela elmarknaden inom EU.

Ett tydligt exempel på denna snurriga marknad kan man se när man går in på: Kontrollrummet – Svenska kraftnät. Där kan man se det aktuella priset på el klockan 13.00, 2022-09-06.

Klockan 13.47 kan man avläsa hur elen strömmar “kors och tvärs igenom tråden”, som Tage Danielsson sjunger i “Elektricitetsvisan”. Man ser hur elen strömmar inom Sveriges fyra elområden och hur den strömmar kors och tvärs mellan olika länder.

Så här såg det ut när jag kollade idag 6 september vid 13-tiden:

Först överförs el från elområde 3 i Sverige till elområde 4 i Sverige (alltså det sydligaste elområdet)
Elpriset är då 450 Euro per MWh (megawattimme).

Därefter exporteras el från elområde 4 i Sverige till elområde 1 i Danmark (Själland och Fyn), där priset stigit till 524 Euro per MWh.

Sedan överförs elen från elområde 1 i Danmark till elområde 2/Jylland) i Danmark där priset fortfarande är 524 Euro per MWh.

Därefter säljs elen från elområde 2 i Danmark tillbaka till elområde 3 i Sverige till en kostnad av 524 Euro per MWh.

Om jag förstått denna snurriga karusell rätt så säljer Sverige el till Danmark för 450 Euro per MWh, för att sedan köpa tillbaka vid samma tidpunkt (kl 13.47) för 524 Euro per MWh.

Rätta mig om jag fattat fel. Men det skulle inte förvåna mig ett ögonblick om det är så här den “fria marknaden” fungerar. I så fall visar det med all tydlighet att den fria marknaden inte fungerar. Vi måste återta kontrollen över el- och energimarknaden.

PS. När jag går in på Kontrollrummet – Svenska kraftnät klockan 18,11 ligger priset på 530 Euro per MWh i Sverige och 564 per MWh i Danmark. Flöden och priser tickar på och ändrar sig minut för minut. Går ni in och kollar just nu så är det troligen helt andra priser och helt andra flöden.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like