Hamngatan i centrala Eskilstuna är en av de mest trafikerade gatorna i stan…

Tungt trafikerad gata i centrala Eskilstuna stängs av

Från och med nästa måndag (27 februari) inleds arbetet med att förbättra tillgänglighet, service och säkerhet på Hamngatan i centrala Eskilstuna. Gatan ska få gång- och cykelbanor längs med båda sidorna av körbanan, och ny belysning och ny plantering ska också komma på plats. Dessutom passar man på att byta ut gamla ytskikt.

De nya cykelbanorna kommer att fortsätta fram till Tullgatan, där de knyts ihop med redan befintliga cykelbanor.

Bättre framkomlighet för gång- och cykeltrafik

– Arbetet på Hamngatan är en del av centrumutvecklingen, och kommer att leda till bättre framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter. Dessutom ökar vi säkerheten med dubbla cykelbanor samt en ny och förbättrad belysning, säger byggledare Per-Erik Andersson.

Helt avstängt för biltrafik i ca två veckor

Arbetet innebär att i en första etapp stängs Hamngatan av från Bruksgatan fram till Drottninggatan. Den delen av Hamngatan kommer då att vara helt avstängd för biltrafik i båda riktningar under perioden 27 februari fram till 13 mars. Gång- och cykeltrafik kommer under denna period att kunna passera genom att använda den vägbana som ligger närmast universitetet.

– Kommer du i bil, följ då de orangea pilarna för att åka en alternativ väg! säger Per-Erik Andersson.

Efter den 13 mars kan man återigen köra med bil längs Hamngatan, dock med begränsad framkomlighet. Eftersom området är en arbetsplats under byggnation uppmanar Kommunen trafikanter att ta det försiktigt om man måste passera detta område.

– Vi vill uppmana till försiktighet från den som trafikerar Hamngatan efter den 13 mars, eftersom området då kommer att betraktas som en arbetsplats under tiden som ombyggnationen pågår, säger byggledare Per-Erik Andersson.

Hela arbetet beräknas vara klart under hösten 2023.

Hamngatan sedd från Rothoffsparken – Här ska det byggas gång- och cykelbanor längs med båda sidorna av körbanan. Bakom träden syns delar av Mälardalens Universitet.

You May Also Like