Illustration Tommy Andersson

Rut Berggren 1918-2008

Rut Berggren växte upp i brukssamhället Forsbacka några mil väster om Gävle.

Efter att bara ha gått folkskola studerade hon senare på en folkhögskola. Vidare kom Rut Berggren att läsa humaniora på Umeå universitet. Tillsist disputerade hon i idéhistoria på en avhandling om Kata Dahlström. Då var hon 69 år gammal.

Därefter började hennes författarskap med en självbiografisk roman, Erikas dagbok. Då hade Rut Berggren hunnit bli 83 år. Romanen handlade om hennes liv från år 1934 fram till 1988. Del två av hennes självbiografi fick titeln Tänk att det är år 2000 med huvudtiteln Erikas dagbok 2 och gavs ut 2005.

You May Also Like