Illustration Tommy Andersson.

Erik Johansson 1914-2013

Han var född i Fogdö Södermanland. Efter att ha varit till sjöss gick han iland och började arbeta på en fabrik i Göteborg. Johanssons första bok kom efter förtidspensionering vid 62 år, 1976, Fabriksmänniskan. 1978 utgavs Bakom fabriksmurarna. Tok Alfred, en teaterpjäs av Lennart Hjulström bygger på dessa två böcker. Erik Johansson publicerade 12 böcker.

Ur Fabriksmänniskan x 2, utgiven av Lindelöws förlag 2004, förord av Göran Greider:

Johansson skildrar det pris i själslig och kulturell utarmning som han menade att svensk arbetare fick betala för rekordårens standardhöjningar. Därför finns hos Johansson svängrum nog att ge sig på sina egna arbetskamrater för deras inskränkthet; i hans porträtt av arbetarklassen finns inga schabloner. Han skrev om mobbing och förtryck och ständigt uppmanade han till mer kultur på arbetsplatserna, vilket inte var en liten sak; länge var det direkt förbjudet att läsa böcker på arbetstid.

Ur Fabriksmänniskan (roman 1): Måndagsmorgon…

Men finns det någonting i vår arbetartillvaro som är mera traditionsbundet, sjukt och tragiskt än måndagsmorgonens till synes tvungna olust och neurotiska arbetsleda. Vi reflekterar inte längre utan kvider för varje ny arbetsdag. Fadern ger det i arv till sonen och ledan följer honom från fabrik till fabrik i alla hans livsdagar.

– Åh! Om den här förbannade arbetsdagen ändå vore slut!

Text&bild Tommy”Bimman”Andersson

You May Also Like