Grundvattenrör. Foto: Rolf Waltersson.

Rent vatten – En nödvändighet för allt liv

Ni har säkert sett smala järnrör med lock som står placerade här och var i kommunen på lite “omotiverade” platser. Det är rör som används för att mäta grundvattennivåerna. På bilden ser ni ett av dessa otaliga rör som finns runtom i Eskilstuna. Både inne i stan men också ute på landsbygden.

Röret på min bild finns ute vid Sundbyholm längs stigen från badviken ut mot Sundbyholmsudden, för er som känner till Eskilstuna.

Det är rör som man använder för att mäta grundvattennivån. Mätningen går helt enkelt till så att man använder ett vanligt måttband med ett “klucklod” i änden. När man sänker ner måttbandet hör man ett kluckande ljud när måttbandet når vattennivån. (se lästips)

Avläst längd på måttbandet minus längden på röret = aktuell grundvattennivå.

SGU (Sveriges geologiska undersökning) använder en avancerad automatisk mätmetod för att mäta grundvattennivåerna på ungefär 550 punkter runtom i Sverige. Det sker genom rör man borrat i berggrunden och i marken.

Mätpunkterna är placerade där grundvattenytan bedöms vara opåverkad av lokala mänskliga aktiviteter för att få en långsiktig kartläggning av grundvattennivåerna i de naturliga grundvattenmagasinen. Dessa mätningar har pågått sedan 1966.

Aktuell grundvattennivå uppdateras på två kartor varje tisdag klockan 12:00. Den ena kartan visar grundvattennivån för “Små magasin” den andra för “Stora magasin”.

Grundvattennivåer tisdag 14 februari kl. 12.

För skillnaden mellan “Små magasin” och “Stora magasin”, se lästips.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like