Rinnande vatten. Foto: Rolf Waltersson.

Högern och Svenskt Näringsliv vill privatisera dricksvattnet

Vi är vana vid att alltid ha obegränsad tillgång på vatten. Att det alltid ska komma obegränsat med rent och friskt dricksvatten när vi vrider på kranen. Vi till och med tvättar våra bilar i dricksvatten.

Vi är så bortskämda att vi till och med köper svindyrt vatten på flaska, vatten med bubblor och syntetiska smakämnen. Kranvattnet, som är billigt, saknar ju bubblor och fruktsmak.

Men fortsätter den här “utvecklingen” med varmare klimat och långa torrperioder med extremvärme utan en droppe regn, kanske det snart vankas andra bullar:

“Larmet: Vatten kommer att bli dyrare – kan bli nya energikrisen”, varnar SVT Nyheter idag 26 juni.

Anledningen är att våra gamla och rostiga vattenledningar byts ut för sakta. Med nuvarande takt tar det minst 200 år, kanske 250 år eller ännu mer, innan vattenledningarna, men även gamla avloppsledningar, är utbytta.

VA-nätet i Sverige är 195 000 kilometer (2015), vilket motsvarar 5 varv runt jorden.

Från politiskt håll har det här inte varit någon prioriterad fråga. Dessutom handlar det om en massa ledningar som ligger under jord, som vi inte ser. Och det man inte ser finns inte – ungefär som de tre japanska aporna. Den ena håller för ögonen, den andra munnen och den tredje öronen.

Vi har sjöar där vi tar vatten, som renas i vattenverken och blir dricksvatten.

Sedan har vi våra grundvattenmagasin. Både små magasin som ligger mera ytligt, och stora magasin som ligger djupare ner i jorden.

SGU redovisar veckovis, varje tisdag, aktuella grundvattennivåer. Just nu har vi stora områden som ligger “mycket under det normala”, till exempel hela Gotland. (se lästips)

Ännu större områden ligger “under det normala”. Det finns således anledning att vara bekymrad och ta det här med vattentillgång och vattenbrist på största allvar.

Runtom i världen är vattenbristen akut

“Ungefär 2,2 miljarder människor på jorden saknar tillgång till rent vatten. Av dessa tvingas nästan 160 miljoner hämta orent dricksvatten ur öppna källor som sjöar, floder och dammar.

Eritrea, Papua Nya Guinea och Uganda är de länder där lägst procent av befolkningen har grundläggande tillgång till rent vatten”,
skriver UNICEF

Inte helt oväntat finns det kapitalintressen som vill utnyttja situationen för snöd vinning:

“Nicaragua är bara ett av många exempel där mäktiga internationella institutioner (bl.a. Världsbanken, min anmärkning) utövar påtryckningar för att fattiga länder ska genomföra privatiseringar inom vattensektorn.

Sverige för ett dubbelspel genom att godkänna detta i institutionernas styrelser…

De rika länderna som styr institutionerna, gynnar på så sätt sina egna storföretag inom servicenäringen eftersom det är dessa företag som får kontrakten som skapas…

Styrningen över vattenresurserna är en central utvecklingsfråga och det är orimligt att Sverige fortsätter stödja en politik som på detta sätt utövar påtryckningar på länder att privatisera. Jordens fattiga behöver ökad tillgång till rent vatten och mer demokratiskt inflytande över gemensamma resurser”,
debattartikel i Svenska Dagbladet (se lästips)

Även i Sverige finns nu krav på att vattnet ska privatiseras:

“Privatisera vattnet innan det är för sent”, kräver Timbro.

Motiveringen är att vattnet är för billigt, och att det som är billigt slösar folk med. Om man privatiserar blir vattnet dyrare och då räcker det längre. Det är Timbros “logik” för att rädda vattentillgångarna. (se lästips)

Timbro är en näringslivsstyrd tankesmedja under Svenskt Näringsliv, som tidigare hette Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF)

Timbro beskrivs av tidningen Aktuell Fokus som “den extremliberala tankesmedjan Timbro”.

“Privatisera vattnet för att lösa bristen” är rubriken på en debattartikel i GP av två moderater:

“Orsaken till dagens vattenbrist är offentligt ägande i kombination med prisregleringar som medför slösaktiga incitament. Därför behövs fler fristående utförare av vattentjänster och en privatisering av landets grundvattentäkter”, skriver moderaterna Johannes Nathell och Henrik Dalgard. (se lästips)

Med det politiska klimat som råder där marknadsliberalismen tillåts härja fritt, och med en borgerlig regeringen som styr med stöd av SD, är det väl bara en tidsfråga innan vårt dricksvatten och vårt grundvatten privatiseras.

Tankefröna är redan sådda. Nu krävs bara vatten för att fröna ska börja gro.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like