200 familjer fick vatten från den här svenskfinansierade vattenreservoaren som nu förstörts av israelisk militär. Foto: Oxfam.

Israelisk militär förstör biståndsprojekt i Palestina

För några veckor sedan såg jag en liten notis om att Israelisk militär förstört ett svenskt biståndsprojekt. Det var en vattenreservoar som byggts med hjälp av svenska pengar i det palestinska samhället Einnoun på det ockuperade Västbanken.

Denna vattenreservoar försåg 200 familjer med vatten och användes även för att bevattna deras jordbruksmark.

Den hade kostat över en halv miljon kronor och hade med biståndspengar byggts av hjälporganisationen Oxfam tillsammans med lokala partnerorganisationer.

Detta sabotage från den Israeliska militären ägde rum 9 december 2019.

I ett uttalande med rubriken “Israel rev svenskt biståndsprojekt” från OmVärlden, har man nu lagt till en kommentar. Det är att biståndsminister Peter Eriksson (MP) sagt att han ska ta upp det inträffade med Israel:

“Jag beklagar djupt att israelisk militär förstört en svenskfinansierad vattenreservoar i byn Einnoun i Palestina. Därmed försämras vattentillgången och försörjningsmöjligheterna för 200 familjer. Sveriges generalkonsul i Jerusalem har besökt byn och Sverige avser att ta upp frågan om den förstörda vattenreservoaren med Israel”, säger Peter Eriksson till OmVärlden.

Nu har det nästan gått två månader sedan Israel förstörde den här vattenreservoaren. Om det har blivit något av löftet att “ta upp det inträffade med Israel” känner jag inte till. Jag har i alla fall inte sett något om detta i våra medier. Det borde ju få stora rubriker och spridning i våra medier när det uppdagas att Israel saboterar biståndsprojekt på detta sätt.

Men detta är tydligen inte någon enstaka “händelse”. OmVärlden har 2017 slagit larm om hur byggnader och olika biståndsprojekt systematiskt förstörs varje år. Det har rört sig om brunnar, sol- och vindenergiprojekt, lekplatser, skolor och andra biståndsprojekt.

Enligt Oxfam har det “under 2019 skett en dramatisk ökning av förstörelse av palestinska egendomar på Västbanken och i östra Jerusalem. Hittills i år ska nästan 50 000 palestinier drabbats”. Och man skriver vidare:

“Palestinierna förnekas systematiskt sina grundläggande rättigheter, däribland rätten till vatten. Vi uppmanar den svenska regeringen och EU att officiellt fördöma denna onödiga och orättvisa handling och begära full ersättning”, säger Shane Stevenson som är Oxfams landschef i de ockuperade palestinska områdena.

Rivningarna av civil egendom är ett brott mot internationell humanitär lag. Från Israel försvarar man rivningarna med att det saknas byggnadslov. Men enligt Oxfam är det omöjligt för palestinier att få bygglov.

Enligt den israeliska fredsrörelsen Peace Now beviljades endast 91 byggnadstillstånd för palestinier i området mellan åren 2001 och 2007. Under samma period byggdes 10 000 bostäder i israeliska bosättningar på ockuperad palestinsk mark.

I en rapport från Sveriges radio 14 maj 2012 av Cecilia Uddén berättas att “Israel förstör EU-finansierade biståndsprojekt, som brunnar och vattencisterner, på Västbanken”

Det är uppgifter som tagits fram av olika internationella biståndsorganisationer, däribland svenska Diakonia.

“En expert från FN som uttalat sig i den brittiska tidningen The Guardian för ett par veckor sedan (ett par veckor före 14 maj 2012. Min anmärkning) hävdade att den israeliska ockupationsmyndigheten systematiskt förstör el- och vattenprojekt i syfte att göra livet så surt för palestinierna att de ger upp och flyttar”, skriver Cecilia Uddén i sin rapport i SR 14 maj 2012.

Hur det gått med biståndsminister Peter Erikssons protest mot Israel vet jag inte. Man kan ju tycka att hela regeringen skulle ge upp ett ramaskri i protest.

Det enda jag hittar i protestväg är om en rapport i den polska radion. Polen anses ju ha “mycket goda relationer” med Israel. Men det hindrade inte att den israeliska ambassadören kallades till utrikesministeriet i Warszawa där han fick motta en “skarp protest” mot att Israel hade förstört en brunn som finansierats av Polen.

Huruvida denna “skarpa protest” resulterade i några åtgärder står säkert skrivet i stjärnorna.

Rolf Waltersson

OmVärlden är ett svenskt digitalt utrikesmagasin om bistånd, utveckling och globala frågor.
Oxfam är en internationell hjälporganisation mot fattigdom och orättvisor.
Diakonia är en svensk biståndsorganisation som arbetar utifrån kristna värderingar. Man arbetar för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

You May Also Like