Regeringsombildningen: Grundfrågan sopad under mattan

Avståndet till Palmes politik för fred och alliansfrihet mycket stort

Då Sveriges statsminister Stefan Löfven idag (27/7) kungjorde sin regeringsombildning var signalerna till de båda riksdagspartierna Liberalerna och Centerpartiet mycket tydliga. Om den tillträdande migrationsminister Heléne Fritzon, kommunalråd från Kristianstad, betonades att hon i hemstaden styrt tillsammans med L och C, och Morgan Johansson, som nu tar över också Anders Ygemans inrikesministerpost, prisade det blocköverskridande samarbetet som förekommit under hans tid som justitieminister.

Nyligen har Löfven offentligt slagit fast att ”socialdemokraterna är ett mittenparti”, och siktet är uppenbart inställt på en blocköverskridande regeringsbildning efter valet 2018.

För många har konflikten som lett fram till alliansens ställningstagande för misstroendeförklaringar i riksdagen mot de tre s-ministrarna framstått som något märklig. Bakgrunden var ju att Transportstyrelsen lade ut uppgifter av minst sagt känsligt slag till IBM, ett USA-företag med 400000 anställda. Det som lades ut hade tidigare hanterats av Trafikverket.

Kritiken mot Transportstyrelsen har inte handlat om att man privatiserat funktioner som inte borde handhas av ett svenskt statligt verk. Den har inte heller handlat om att man lämnat ut en stor mängd känsliga uppgifter till ett företag som med hundraprocentig säkerhet har intima kopplingar till USA:underrättelsetjänster.

Diskussionen om huruvida några känsliga uppgifter hamnat, eller riskerat att hamna, i ”orätta händer” har därför framstått som något ovidkommande. Uppgifterna har ju redan de facto tillställts USA:s underrättelseväsen. Varför då hänga upp sig på att några anställda av tjeckisk och serbisk börd inom de aktuella IBM-enheterna inte utsatts för vederbörlig säkerhetskontroll. Ordspråket ”att sila mygg men svälja kameler” har enligt flera bedömare här illustrerats på en kanske oslagbart vis.

I Dagens Nyheter har Johan Croneman formulerat sin förvåning på följande sätt:

”Flera känsliga svenska register som Transportstyrelsen bland annat behöver för att godkänna och/eller dra in körkort låg tydligen öppna för insyn. Människor med skyddad identitet kunde röjas. Allvarligt. Särskilt tre tjeckiska datatekniker och en serbisk hade fått access till saker de inte borde. Ni hör själva hur det låter. Vem var de anställda av?…
Transportstyrelsen hade i alla fall outsourcat sin datadrift till IBM, en multinationell jätte med mer än 400 000 anställda. För min del kunde de lika gärna ha outsourcat verksamheten till CIA – nån skillnad? Oss konspirationsteoretiker emellan.
Statlig svensk hemlig datadrift skött av en amerikansk superjätte? ”Gräjt”, som norrmannen sade…”

Se Johan Cronemans artikel (Känner ni någon som förstår det här med Transportstyrelsen?) i DN.

När svenska politiker, nu talar om att känslig information ” kan ha hamnat i främmande makts händer” förefaller formuleringen märkligt återhållsam. Känslig information har hamnat i främmande makts händer. I USA:s och Trumps händer. Om denna information nu inte redan fanns där. USA:s underrättelsetjänst som ju till och med lyckats infiltrera Angela Merkels mobiltelefon.

Vid presskonferensen då regeringsombildningen tillkännagavs gav Löfven mycket beröm till sin kvarsittande försvarsminister Peter Hultqvist. Bland annat för dennes goda relationer med den svenska krigsmakten och hans ”internationella kontakter och nätverk”. Löfven nämnde med tydlig stolthet den stundande stora Nato-övningen, med deltagande från USA:s krigsmakt, som kommer att gå av stapeln i Sverige under flera veckor i september. Också Hultqvist själv nämnde med stolthet ”Aurora”, som övningen döpts till av Nato.

Med internationella kontakter avsåg Löfven och Hultqvist förmodligen också den nyligen genomförda anslutningen av Sverige till JEF (Joint Expeditionary Force), som är en insatsstyrka under brittisk ledning, tillkommen på initiativ av Nato.

Hultqvist har stöd från många håll även inom det borgerliga blocket. Ett faktum som måste ses som att hans militaristiska linje vunnit stor uppskattning på politikens högerkant. Bland socialdemokrater som står för den traditionella ”Palme-linjen” är inställningen till Hultqvist av naturliga skäl betydligt svalare.

När detta skrivs meddelas att den borgerliga alliansen enats om att framhärda i att genomdriva ett misstroendevotum mot Peter Hultqvist. Sveriges vänster och fredsrörelse har ingen anledning att sörja om en svensk krigsminister som så utmanande krupit upp i Natos knä och omfamnat militära representanter för Trumps USA försvinner från scenen.

Bedömare har pekat på att det inte bara är IBM-affären som på senare tid dramatiskt aktualiserat frågan om privatisering av funktioner inom den offentliga sektorns. Andra aktuella exempel är striderna mot konsekvenser av privatiseringar som förs av pendeltågsstädarna och sophämtarna i Stockholm; liksom av hamnarbetarna i Göteborg.

You May Also Like