Rest in Natural Great Peace… (Foto: Jean-Baptiste Béranger/Berg Gallery)

Raha Rastifard ställer ut på Ebelingmuseet i Torshälla

I en serie färgsprakande verk i 3D-linsteknik utmanas betraktarens blick genom skapade förskjutningar av motivet. Linstryck är en flerstegsprocess som vanligtvis används för att skapa en animerad effekt, en känsla av tredimensionalitet eller för att skänka djup åt bilden. För Rastifard blir metoden ett sätt att förverkliga de många lager som tillsammans utgör hennes illusoriska bildvärldar. Här finns även, som så ofta i Rastifards praktik, ett släktskap med den flertusenåriga persiska traditionen av abstrakta geometriska mönster.

Rest in Natural Great Peace No. 7. (Foto: Jean-Baptiste Béranger)

Raha Rastifard använder förlagor i form av målningar, grafik och fotografiska verk för att skapa sina teknologiska avancerade bildvärldar, där dessa förlagor sammanflätas till en helhet. Likt de traditionella persiska geometriska mönstren upprepar, överlappar och sammanfaller motiven med varandra. Hennes konstnärskap kännetecknas av precision och ett djupt intresse för de olika optiska fenomen som karaktäriserar hennes abstrakta landskap. På detta sätt påminner hennes fokus om forskarens; det finns ett grundläggande intresse för de många sätt genom vilka ljus reflekteras, bryts och böjs. Samtidigt bygger hennes arbete på en både känslomässig, filosofisk och inre process – introspektion och ett meditativt förhållningssätt fungerar som nyckelord i den kreativa processen.

Raha Rastifard

Raha Rastifard är en iransk-tysk konstnär som bor och arbetar i Stockholm. I sin konst förenar hon personliga erfarenheter med transkulturella, poetiska och konsthistoriska referenser – framför allt de abstrakta geometriska mönster som traditionellt sett kännetecknat persisk konst och ornamentik.

Raha Rastifard. (Foto: Jean-Baptiste Béranger)

Rastifard är utbildad på Tehran University of Art, Freie Universität i Berlin, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och hon tilldelades 2020 IAPSIS residensstipendium. Hennes konst har tidigare visats i ett stort antal separat- och samlingsutställningar i Europa, Asien och Nordamerika – bland annat på Pergamon Museum (Berlin), Victoria and Albert Museum (London), Kunstquartier Bethanien (Berlin), Museo Ex-Teresa Arte Actual (Mexico City), Tokyo Gallery + BTAP (Tokyo) och Ana Tzarev Gallery (New York). Hon har skapat flera offentliga gestaltningar, bland andra “Det femte elementet” vid Östergötlands Museum, “Himmelspassagen” i Uppsala kommun och “Den tredje linjen” utanför Gustav Adolfs Kyrka i Borås.

Vernissage

Vernissagen äger rum lördagen den 3 juni klockan 12.00 till 16.00 på Ebelingmuseet i Torshälla. Invigningstal planeras att hållas klockan 13.00. Utställningen pågår sedan fram till den 20 augusti.

Foto: Ebelingmuseet Torshälla.

Läs också:

Magnus Thierfelder Tzotzis ställer ut på Ebelingmuseet i Torshälla

You May Also Like