Tomas Lundgren “Van Meegeren” 2020-21, olja på duk (Foto: Fredrik Åkum)

Tomas Lundgren ställer ut på Ebelingmuseet i Torshälla (Historiens öga)

Tomas Lundgrens arbete kretsar kring bilden och hur den representerar tid och minne. Med utgångspunkt i olika förlagor bygger han upp målningar som undersöker spår ur det förflutna. Verken berör ofta händelser, idéer och strömningar från decennierna runt förra sekelskiftet och tiden för modernismens framväxt.

Det mänskliga minnet är gäckande och opålitligt. Det är alltid ofullständigt och i varje minne finns en förskjutning, en förvrängning som utgör det osäkra i bilden. Lundgrens måleri efterliknar minnet i det att historiska fästpunkter återskapas i en process som är både subjektiv, svekfull och förskjuten. När bilden återskapas, från förlaga till måleri, förflyttas också fokus från ursprung till upprepning. Bilden som representerar minnet är ofrånkomligt manipulerad, och kvar finns glappet, mellanrummet mellan oss och historien som aldrig helt går att överbrygga. Precis som det mänskliga minnet är Lundgrens måleri bedrägligt och tvetydigt, målningarna ter sig mer som ekon av det förflutna än reproduktioner.

Tomas Lundgren.

Konstnären Tomas Lundgren

Tomas Lundgren är född 1985 och är bosatt i Göteborg. Han har examen från Konsthögskolan i Malmö och Akademin Valand (2013) och har haft separatutställningar på bland annat Moderna Museet Malmö och Färgfabriken i Stockholm, samt deltagit i utställningar på Göteborgs Konsthall, Malmö Konsthall och Röda Sten Konsthall. Lundgren mottog 2014 Fredrik Roos Stipendium, 2016 Beckers Konstnärsstipendium och 2020 tilldelades han stipendiet Den Tänkande Handen.

Vernissage

Vernissage för utställningen “Historiens öga” blir det lördagen den 11 november, klockan 12.00–16.00. Invigningstal sker klockan 13.00. Utställningen pågår sedan fram till den 21 januari på Ebelingmuseet i Torshälla.

Foto: Ebelingmuseet Torshälla.

You May Also Like