Christina Heilborn, förbundssekreterare för Riksförbundet FUB. Foto. Rolf Waltersson.

Pressträff med FUB Eskilstuna.

I samband med sin aktivitetsvecka (vecka 40) hade FUB bjudit in riksförbundets förbundssekreterare Christina Heilborn till Eskilstuna för att diskutera funktionsrättsfrågor för barn, unga och vuxna med särskilda behov.

FUB är föreningen som verkar för ett bättre liv för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Som enda representant från inbjuden media fick jag en lärorik och trevlig pratstund med Solveig Lundström som är ordförande för FUB Södermanland, Ing-Marie Olofsdotter och Carina Jansson FUB Eskilstuna samt förbundssekreterare Christina Heilborn.

På en direkt fråga vad som står högst på önskelistan/kravlistan svarade Christina Heilborn:

Det är att återupprätta LSS:s ställning som det var tänkt från början när lagen infördes 1994.

LSS står för “Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”.

Med hänvisning till “skenande kostnader” beslutade regeringen 2016 att reglerna ska “ses över” med tydligt uttalat syfte att minska kostnaderna för LSS.

Detta har fått konsekvenser som i första hand drabbar de som är i behov av LSS samt deras anhöriga. Vi har sett rubriker som att sondmatning inte räknas som tillräckligt skäl att få LSS-hjälp.

Vi har sett att utredningar som visar behov av LSS ifrågasätts av Försäkringskassan. Även några omtalade fall om fusk med assistansersättning har tagits som intäkt för en “striktare prövning” som riskerar att slå blint.

Här i Eskilstuna genomfördes en stor manifestation på Fristadstorget 3 december 2016 mot försämringarna av LSS under parollen “Assistans är frihet. Rädda LSS”, där flera medarbetare från eFOLKET deltog. Det blev också ett reportage i eFOLKET från manifestationen.

Även ekonomiskt lever intellektuellt funktionshindrade i en utsatt situation. Ersättningarna har inte alls hängt med den ekonomiska utvecklingen som gäller för andra grupper i samhället.

Rapport efter rapport har visat att personer som föds med eller tidigt förvärvar en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga har låga inkomster och ofta svårt att få vardagen att gå ihop, skriver Bengt Westerberg, före detta socialminister i förordet till den ekonomiska kartläggningen “Fångad i fattigdom” som Riksförbundet FUB genomför varje år.

Den senaste rapporten från 2020 visar att aktivitetsersättning, sjukersättning och garantipension ligger mellan 8790-9972 kronor per månad. På detta betalas skatt på upp till 2000 per månad så att beloppet att leva på hamnar mellan 7000-8000 kronor per månad.

Låga inkomster, urholkad LSS och mycket annat innebär att Sverige inte lever upp till de åtaganden som FN-konventionen “Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” föreskriver.

FUB i Eskilstuna är en aktiv och livaktig förening “med många kramar”, som Ing-Marie Olofsdotter uttryckte det.

Lek är att lära.

Man har ett Lekoteket som vänder sig till barn upp till 7 års ålder. “De flesta barn får kontakt med lekoteket efter rekommendationer av Barn- och ungdomshabiliteringen, Barnhälsovården eller genom resurspersonal i barnomsorgen”, skriver FUB i en liten folder.

Från Lekoteket kan man också få låna hem lekmaterial.

Projektet “Positivet” är ett sång- och musikprojekt som man driver i samarbete med Kommunala Musikskolan. Inspiration till “Positivet” har hämtats från Glada Hudikteatern.

Peter Torsén från Eskilstuna, som många känner som den komiska och udda figuren “Walter Kurtsson”, har hjälpt till med detta musikskapande.

“Jag har varit med i massor av olika musiksammanhang genom åren. Men rent glädjemässigt slår det här allt. Vi har så otroligt roligt, den positiva energin bara sprudlar. Inlevelsen är fantastisk. Jag vet inte hur många kramar jag fick när vi repeterade häromkvällen”, säger Peter Torsén till KatrineholmsKuriren i samband med en allsångsföreställning i Konserthallen i Eskilstuna 19 januari 2019.

I FUB:s regi ordnas också filmvisningar i ABF:s lokaler vid Fristadstorget.

Bland annat har man visat filmer som “Hur många lingon finns det i världen?” och “Hur många kramar finns det i världen?”

Genom FUB ordnar man också dans. Dansar gör man vid Seniorcenter.

I dessa corona-tider har mycket av den här verksamheten legat nere. Något som slagit hårt mot de som drabbats av uteblivna aktiviteter. Många lever redan ett ganska isolerat liv där dessa aktiviteter är väldigt viktiga. Eftersom många inte behärskar den nya tekniken har man inte heller kunnat upprätthålla kontakter “via nätet”.

En aktuell enkätundersökning som FUB genomfört visar “att personer med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) upplever att tillvaron blivit sämre än före pandemin”.

För många andra som drabbats av isolering på grund av pandemin går det att förklara och förstå varför man inte får träffas. Man förstår varför man inte får trängas på krogen. Man förstår varför det är besöksförbud på äldreboenden. Man förstår varför man ska hålla 2 meters avstånd i kassakön i matbutiken – och så vidare.

Men att förklara för de som har intellektuella funktionsnedsättningar varför de inte får träffa sina kompisar för att dansa och sjunga, kolla på film tillsammans och så vidare – det är betydligt svårare.

Som sagt en givande och trevlig träff med FUB. Jag fick lära mig mycket. Jag fick också en läxa. Nu ska jag plugga “Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”.

Rolf Waltersson

You May Also Like