Foto: duongtoan / Pixabay.

Peder Andersson: En reflektion om konstnärens kreativitet

Att lösa mysteriet
med kreativiteten genom
obduktion av döda konstnärer, att genom
hjärnforskning söka
analysera, sönderhacka
konstnärskapet, verkets helhet, som var konstnärens syfte, kanske bara anat
hos hen själv,
intuition, som gett
bilder, oöverträffade
och hens tidigare,
och kanske följande,
ansträngningar! För
att vara någon måste
den, som bedömer,
genom så kallad vetenskap,
överträffa sig själv
i empati, inkännande
helhet i en människas
psyke.

Peder Andersson,
Fröslunda i Eskilstuna

You May Also Like