– Jag brinner för likvärdighet och allas möjlighet att få förutsättningar till en bra utbildning, säger den tillträdande förvaltningschefen för Barn- och utbildningsförvaltningen på Eskilstuna Kommun, Lina Axelsson Kihlblom…

Lina Axelsson Kihlblom ny chef för Barn- och utbildningsförvaltningen på Eskilstuna Kommun

Lina Axelsson Kihlblom blir ny förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen på Eskilstuna Kommun. Hon tillträder tjänsten under maj månad och ersätter då nuvarande förvaltningschef Ingrid Sköldmo som går i pension.

Lina Axelsson Kihlblom har en lång och bred erfarenhet inom utbildnings- och skolområdet, både inom den kommunala sektorn och på nationell nivå, där utvecklingsfrågor har stått i centrum. Inom tidigare tjänster, bland annat som grundskolechef på Haninge Kommun och förvaltningschef och biträdande kommundirektör på Nynäshamns Kommun, har Lina både utvecklat verksamhet och visat på positiva trender i skolresultat. Inom sin tjänst som rektor på Ronnaskolan i Södertälje arbetade Lina även med skolutveckling i socioekonomiskt svaga områden.

Har varit skolminister

På nationell nivå har Lina haft statligt utredningsuppdrag som ledamot av 2015 års skolkommission rörande bland annat höjda skolresultat och likvärdig skola. Lina kommer närmast från uppdraget som skolminister mellan december 2021 till oktober 2022.

Brinner för allas rätt till bra utbildning

– Eskilstuna ligger mig varmt om hjärtat. Jag är i Eskilstuna nästan en gång i veckan på min resa mellan Gisslarbo i Köping, min uppväxtort/helgort och Stockholm som jag bor i. För mig är utbildning en del av samhällsbygget som ska ge alla en bra start att finna sin plats i livet. Jag brinner för likvärdighet och allas möjlighet att få förutsättningar till en bra utbildning. Jag ser så fram emot att få utveckla Eskilstuna Kommuns utbildningsverksamhet där min målsättning är att alla behöver bidra, från ansvarig politik, rektorer, lärare, alla medarbetare, vårdnadshavare till varje barn och elev. Eskilstuna utvecklas i rask takt och utbildning är en så viktig del i detta, säger Lina Axelsson Kihlblom, tillträdande förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen.

– Med Linas engagemang och kompetens i skolfrågor blir hon en viktig pusselbit i arbetet att fortsatt bygga och utveckla Eskilstuna. Att ha en bra skola där barn och elever lyckas är förutsättningar för ett gott liv för den enskilde, men också för ett bra samhälle att bo och verka i. Lina har i sina olika anställningar visat att hon kan leda skolutveckling mot stärkta skolresultat, säger Tommy Malm, kommundirektör.

Tommy Malm.

Lina Axelsson Kihlblom tillträder tjänsten som ny förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen på Eskilstuna Kommun under maj månad efter godkännande av Riksdagens Karensnämnd.

Läs också:

Eskilstuna: Barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningschef går i pension

You May Also Like