Olaga frihet

Nordeas främsta panamakund är vapensmugglare för CIA sedan 70-talet. Pålson applåderar.

Vårt stora broderland i väster
har första tjing på Moder Svea.
Och denna goda sak befäster
dess tjänstvillige pilt Nordea.

Där vapen smugglas fram och åter
står pilten pall bland dollargrinen.
Pall står demokratins despoter
och Moder Svea med bland svinen.

Ska makten vidmakthålla makten
tror fan att makten måste mörda.
Just detta tycks trots vapenprakten
en smula trist för de berörda.

De ligger där de miste sansen,
funderar undersamt i stanken
vem som bjöd upp till denna dansen
och lyss till jublet ifrån banken.

PÅLSON

You May Also Like