Kuba om kuppen i Brasilien

Deklaration från Kubas revolutionära regering om kuppen i Brasilien

Kubas revolutionära regering har upprepade gånger fördömt den parlamentarisk-juridiska kupp, förklädd som laglig, som äger rum i Brasilien. Idag togs ett avgörande steg av kuppmakarna.

De flesta av de brasilianska senatorerna beslutade att fortsätta den politiska rättegångsprocessen mot presidenten för att tillfälligt avsätta president Dilma Rousseff från presidentposten i en period på upp till 180 dagar. Därefter måste senaten besluta, med 2/3 majoritet om det definitiva avsättandet.

Det är ett faktum att delar av oligarkin i landet, med stöd av den reaktionära pressen och imperialismen, har som avsikt att vända Arbetarpartiets politiska projket, förstöra den legitima regeringen och tillskansa sig makten som de inte kunnat vinna genom val.

Det som händer i Brasilien är en del av en reaktionär motoffensiv från imperialismen och oligarkin mot de revolutionära regeringarna och de progressiva i Latinamerika och Karibien. Detta hotar freden och stabiliteten i länderna, bryter mot andan och skrivningarna i den proklamation som antogs av de Latinamerikanska och Karibiska staterna om regionen som ett område av fred, och som undertecknades av statscheferna och regeringarna vid CELACs 2:a toppmöte i Havanna i januari 2014.

Som presidenten och ÖB Raul Castro uttryckte det vid avslutandet av Nationalförsamlingens session 29 december så ”visar historien oss att när högern kommer till regeringsmakten så tvekar den inte att nedmontera sociala program, gynna de rika, etablera nyliberalism och tillämpa grymma åtgärder mot arbetare, ungdomar och kvinnor.”

Brasiliens folk, vänsterkrafterna och de kampdugliga sociala rörelserna förkastar kuppen och kommer att motsätta sig varje försök att nedmontera de viktiga sociala program som vänsterregeringarna, under ledning av Lula och Dilma, skapat. Det gäller program som Bolsa Familia (för livsmedel), Mas Doctores (tillgång till läkare), Mi Casa, Mi Vida (bostadsprogram), Hambre Cero (ingen hunger – mat till fattiga) och andra som förändrat livet för miljontals människor i Brasilien.

Dilma, Lula, Arbetarpartiet och Brasiliens folk räknar med, och kan alltid räkna med det kubanska folkets solidaritet.

Havanna 12 maj 2016

You May Also Like