Flyktingar av Guds nåde

Skatten är ett djävulskt aber
som satts att plåga adelskapet.
Gud hjälpe dessa få som haver
att undgå skatthelvetesgapet.

Skatten är ett särintresse
som folket funnit på och satan.
Vad ska man till med en “noblesse”
som tvingas tigga mitt på gatan?

Skåden alltså hellre gracen
med vilken man på konsulaten
förstår att lura populasen
att ensamma försörja staten.

PÅLSON

You May Also Like