Om koranbränning

Jag hänger inte riktigt med i alla svängar och krumbukter när det gäller koranbränning. Det kommer det ena hugskottet efter det andra.

Vad kan vi göra för att stoppa koranbränningar, eller bränningar av andra “heliga skrifter”, utan att för den skull ge efter när det gäller yttrandefriheten?

Vi har ju redan en lag; “Hets mot folkgrupp”:

“Hets mot folkgrupp

Att offentligt sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp av personer, med anspelning på ras, husfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller sexuell läggning”, skriver Åklagarmyndigheten.

I Wikipedia läser jag:

“Enligt 16 kap 8 § brottsbalken är hets mot folkgrupp att:

  1. uppsåtligen,
  2. i uttalande eller annat meddelande som sprids,
  3. hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Påföljden är fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, böter.

Brottet omfattar inte “en saklig och vederhäftig diskussion” och inte heller uttalanden som görs i den helt privata sfären”. (se lästips)

Jag är ingen “lagvrängare” som är kunnig i juridik. Men som amatör tycker jag att koranbränningar på offentliga platser, till exempel framför moskéer, ambassader och riksdagshuset, borde falla under

“hets mot folkgrupp och trosbekännelse”. Likaså bränning av judarnas helig skrift Toran framför synagogor.

Mig veterligen har inte den här lagen prövats gentemot de som utför koranbränningar snart sagt dagligen. Det är enbart i syfte att hetsa, att sprida hat mot troende muslimer.

Varför finns det ingen åklagare som tar tag i saken för att få prövat om koranabränningar och andra skändningar av “heliga skrifter” faller under 16 kap 8 § i brottsbalkens “Hets mot folkgrupp”.

Nu ser jag att “S vill stoppa koranbränningar med hetslag”:

“Socialdemokraterna vill utreda om koranbränningar kan utgöra hets mot folkgrupp eller förargelseväckande beteende. Det skulle kunna öppna för att vissa koranbränningar, beroende på omständigheterna, förbjuds”, skriver Aftonbladet idag 30 augusti. (se lästips)

Aftonbladet skriver också:

“Idag är det oklart om koranbränningar utgör hets mot folkgrupp, EFTERSOM DEN ALDRIG PRÖVATS I DOMSTOL” (min kursivering)

Varför ska man utreda om det behövs ny lagstiftning utan att först pröva om den nuvarande lagstiftningen om hets mot folkgrupp räcker för att fälla koranbrännare och andra som vill sprida hat mot, i det här fallet, troende muslimer?

Vad är problemet? Varför går åklagare och andra som “katten runt en het gröt” utan att ens vilja/våga testa om nuvarande lag är tillräcklig?

Vad är problemet? Eller är det jag som fått allt om bakfoten?

Lästips:

Rolf Waltersson

Vi behöver din hjälp!

eFOLKET som många andra föreningar har det tufft ekonomiskt just nu. Därför sträcker vi i eFOLKET ut våra händer till våra läsare och medlemmar och ber om ekonomiskt stöd framöver.

Du swishar eller skickar in valfri summa till oss:

Läs mer

Det är kritiskt för eFOLKET just nu då ekonomin har försämrats drastiskt. För att hinna hitta en mer långsiktig och hållbar lösning, ber vi er nu om hjälp!

Varje krona räknas! eFOLKET behöver din hjälp nu!

Varför ska jag stötta eFOLKET?

  • eFOLKET innehåller inga annonser.
  • eFOLKET är tillgänglig för alla.
  • eFOLKET är en röd grön, partipolitisk obunden tidning.
  • Vi drivs av läsare, av folket och med folket.
  • eFOLKET håller på att etablera ett bibliotek i våra lokaler på Norra hamn, Carl Skoglunds bibliotek, som ska digitaliseras.
  • Vi är arbetsgivare till fantastiska människor som behöver oss och vi behöver dom!
  • Vi vill bidra till mångfald och allsidighet i både det lokala och nationella medielandskapet.

Om du har funderingar kring någonting eller vill ha kontakt med oss maila oss på kontakt@efolket.se

Varje krona räknas! eFOLKET behöver din hjälp!

eFOLKETs Redaktion

You May Also Like