Ett jordgetingbo har upptäckts i Smörparken i centrala Eskilstuna…

Varning för jordgetingbo i Smörparken i Eskilstuna

Ett jordgetingbo har upptäckts i Smörparken i centrala Eskilstuna. Kommunen går nu ut och varnar parkens besökare.

Skyltar har satts upp för att varna för boet eftersom bland annat många hundägare rör sig i parken. Åtgärder har vidtagits, och en saneringsfirma kommer att ta bort boet. Det kommer dock inte att ske förrän i början på nästa vecka.

Kommunen har satt upp varningsskyltar i väntan på att boet tas bort.

Kan vara många getingar

Jordgetingar är ingen egen art, utan ett samlingsnamn för alla getingar som bygger underjordiska bon. I ett enda jordgetingssamhälle kan det leva upp till tiotusentals individer.