Bilder från Pixabay.

Om koranbränning och lagen om hets mot folkgrupp

Den senaste tidens koranbränningar har väckt stor uppståndelse och starka känslor, både i Sverige och utomlands. De som är troende muslimer ser det som ett angrepp. Ungefär som att bränna bibeln kan ses som ett angrepp mot de som är kristna.

Som ateist har jag svårt att förstå. För mig är bibeln och koranen bara sagoberättelser. Jag tror inte att någon “allsmäktig gud” har skapar vare sig jorden eller människan.

För mig får folk tro och tillbe vilka de vill, Jesus, Muhammed, asagudar, tomtar och troll eller några andra sagoväsen.

En del till och med dansar runt guldkalven i sin bedjan till Mammon.

Problemet är när det övergår i fanatism, när man framställer den egna religionen som “den enda sanna” och när man gör politik av religion. Att det som står i den “heliga skriften” ska implementeras på civilsamhället, ja till och med styra de lagar som ska gälla.

Extra rörigt i min stackars förtappade ateistiska hjärna blir det när både kristendom, islam och judendom grundar sin tro på “en och samma Gud”. Att det var Gud som skapade världen och människan.

Inte blir det mindre begripligt när man till och med inom en och samma religion har delade meningar om vad som är den rätta varianten av olika tolkningar av samma tro.

Inom kristendomen går en skiljelinje mellan den katolska – och den protestantiska läran. Det gick så långt att vi till med hade 30 år av religionskrig i Europa, 1618–1648 där striderna huvudsakligen utspelade sig Tyskland. Även Sverige deltog i detta religionskrig där “hjältekonungen” Gustav II Adolf dog “hjältedöden” i slaget vid Lützen en dimmig novemberdag 1632.

Det står till och med i Sveriges grundlag:

“Konungen måste vara av evangelisk-luthersk tro enligt den oförändrade Augsburgska bekännelsen samt Uppsala möte 1593, annars är rätten till tronen förverkad”.

Den 1 januari 2000 skiljdes Svenska kyrkan formellt från staten:

“Historiskt har Svenska kyrkan, sedan utbrytningen ur katolska kyrkan i Sverige 1536, varit statskyrka och har fortfarande karaktären av nationalkyrka. Banden med staten är inte helt klippta, bland annat föreskriver svensk lag att kyrkan måste vara ett ‘evangeliskt – lutherskt’ trossamfund”.

Det “lustiga” är att alla i Sverige har religionsfrihet – Alla utom kungen.

Även motsättningarna och stridigheterna på Nordirland brukar kallas för religionskrig mellan protestanter och katoliker, även om det också låg andra motsättningar bakom.

Även inom islam finns det olika grupperingar som strider sinsemellan om vem som har den “rätta” tron. Huvudlinjen går mellan shia- och sunnimuslimer som tycks ha svårt att leva i samförstånd.

Samtidigt som kristna, judar och muslimer bekänner sig till samma gud så finns det strider, ibland våldsamma, mellan dessa religioner.

“I muslimsk tradition går Jesus under namnet Isa. Jesus är den enda person i koranen som benämns som helt syndfri, något som inte ens Muhammed kallas”, enligt Wikipedia.

Jag är varken bibelsprängd eller kunnig i Koranens texter. Men vad jag förstår så har de samma inskränkta syn på vem som är den rätte profeten. Jesus eller Muhammed? Båda tror också på jungfrufödseln, vilket för mig framstår som total vidskepelse.

I Bibeln står det i första budordet:

“Du skall inga andra gudar hava jämte mig”

Samma sak säger Koranen som också förespråkar strikt monoteism, som innebär att det bara finns “en enda Gud”.

För mig som ateist är det självklart att få kritisera alla religioner. Men om jag gör det så är det genom att i tal eller skrift utforma min kritik och tala om varför jag är kritisk.

Att bränna “heliga skrifter”, i de aktuella fallen Koranen, är ingen religionskritik. Det är bara hets och hat i syfte att så split och konflikt.

I Sverige har vi en lag – “Hets mot folkgrupp”:

“Uppsåtligen, i uttalanden eller i annat meddelande som sprids, hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationalitet, ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck”

Påföljden är fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, böter.

Vad jag undrar över är varför ingen åklagare tagit tag i saken genom att få bränning av koranen, eller andra “heliga skrifter” prövad i domstol?

För mig står det ganska tydligt att det är hets mot folkgrupp (trosbekännelse) att offentligt bränna Koranen framför moskéer.

Vi har en lag “Hets mot folkgrupp” och vi har i riksdagen ett justitieutskott som just ska hantera bland annat lagfrågor.

Ordförande i justitieutskottet är Richard Jomshof (SD). Jomshof, liksom många andra Sverigedemokrater, har som mission att sprida missaktning mot invandrare i allmänhet och mot muslimer i synnerhet.

Har säger att han är kritisk mot koranbränningar. Samtidigt säger han; “Blir de upprörda, elda hundra till”. (se lästips SVT Nyheter)

Vad som gör det hela ännu mera konstigt och motsägelsefullt är att den senaste “stjärnan” på koranbrännarhimlen är både invandrare, från Irak, och medlem i Sverigedemokraterna.

Han heter Salwan Momika och brände så sent som igår, 14 augusti, en Koran framför riksdagshuset.

Tidigare har han bränt koranen bland annat framför Stora moskén i Stockholm och framför Iraks ambassad.

Är det kritik han vill framföra så borde han berätta varför han tycker att islam är en hemsk religion.

Att bränna koranen är bara för att provocera och sprida hat.

Som en konsekvens av alla dessa koranbränningar i Sverige ser vi nu en våg av hat och hot som riktar sig mot Sverige från många muslimska länder.

Därför är det något av en “säkerhetsrisk” att ha en ledare och ordförande för justitieutskottet som gör allt för att spä på denna islamofobi.

Nu har också oppositionspartierna i justitieutskottet, S, V, MP och C, gått samman för att gemensamt försöka avsätta Jomshof från posten som ordförande i justitieutskottet.

Så här skriver de fyra partierna i ett gemensamt pressmeddelande:

“Richard Jomshof har sedan länge uppmärksammats för sin negativa inställning mot invandrare i allmänhet och mot muslimer i synnerhet. Detta har inte minskat sedan han utsågs till ordförande i justitieutskottet förra hösten, utan tvärtom ökat i både frekvens och hätskhet i olika uttalanden och meddelanden i såväl press som i sociala medier. Att han med den historiken ska leda ett av de tyngsta utskotten i riksdagen är helt enkelt orimligt”

Till sist vill jag lägga till att när man nu bränner svenska flaggor i muslimska länder för att protestera mot att Sverige tillåter skändning av koranen, så bränner man också prideflaggor, som enligt dem står för “västerländsk dekadens”.

Att bränna prideflaggan ser jag som hets mot folkgrupp med annan “sexuell läggning” och är minst lika korkat som att bränna koranen.

PS. Måste lägga till att även i de muslimska länderna finns det olika “grader” av tro. Det finns fanatiker, det finns de som är “lite lagom” troende och det finns ateister. Och det finns de som bekänner sig till helt andra religioner. Ungefär som i Sverige alltså där det numera är ganska glest i kyrkbänkarna vid högmässan.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like