Om invandringen i Sverige – del 4: Det goda exemplet på flyktinginvandring

Qasem flydde från Afghanistan 2010 när han var 15 år gammal. Invandrarverket skickade honom från Malmö till Säter där han sommaren 2011 fick lära sig svenska, så han kunde börja skolan på hösten 2011. Året därefter ville han studera på fordonslinjen på gymnasiet i Säter. Han hade meckat på en verkstad i sin hemby, men det fanns ingen plats för honom på fordonslinjen. Han fick istället gå vårdlinjen.

På gymnasiet i Säter utbildas han till sjukvårdsbiträde. Han fick senare tillfälliga jobb inom äldrevården i Säter. Men sökte sedan själv jobb på Radiumhemmet vid gamla KS i Stockholm och fick ett timvikariat som sedan blev en fast anställning – nu, 2019 arbetar han på Nya Karolinska.

Flyktingmottagande och gymnasieutbildningen har varit de enda kostnaderna samhället har haft för honom innan han efter cirka 3,5 år började arbeta i Sverige. Qasem hör alltså till de 95 procent som inte har fått arbete inom 2 år, men innan fyra år hade gått arbetade han. Nu har han arbetat minst lika lång tid, om inte längre tid i Sverige, än när han inte hade arbete här – och större delen av den tid han inte arbetat har han studerat. Han har dessutom jobbat i en sektor där det faktiskt är brist utbildad arbetskraft i Sverige idag.

Qasem är nu 24 år. Då är det nog få – om ens någon svenskfödd – som ur en samhällsekonomisk analys kan mäta sig med honom. Qasem har, under cirka hälften av de åtta år han har varit i Sverige, arbetat. Min egen son Vilhelm är ett år äldre än Qasem och har arbetat bara ett enda helt år samt sju sommarlov. Resten av tiden, 24 år, har han Sverige investerat i hans framtid genom att ge honom utbildning, barnbidrag och daghem.

Unga människor som just är i den ålder att de är på väg ut i arbetslivet, är den grupp invandrare som Sverige tjänar mest på, om man klarar av att ge dem yrkesutbildning. Istället skickar svenska myndigheter tillbaka dem till länder, där risken är stor att de dödas på grund av pågående konflikter och där de inte har någon möjlighet att själva kunna försörja sig. Så bakvänd och inhuman är dagens svenska flyktingpolitik.

H Foste Hjälte

Länkar:

You May Also Like