Nyliberal politik banade vägen för Trump

Pavlina R Tcherneva är en feministisk ekonom i USA som har blivit uppmärksammad för sin analys av orsakerna till att Donald Trumps lyckades bli vald till USA:s president.

Hon anser att Donald Trump har normaliserat trångsynthet, och kvinnohat och gjort det möjligt för den öppna rasismen att återkomma till det amerikanska samhället.

På sin hemsida skriver Pavlina Tcherneva som en uppmaning till andra ekonomer:

”Denna cancer kommer att stanna hos oss i många år och den måste bekämpas steg för steg. Oavsett vilken inställning vi har i ekonomiska frågor så måste vi alla stå emot dessa handlingar av hat. Detta giftiga hat kommer mer än allt annat urholka den sociala strukturen och undergräva vår förmåga att göra framsteg i ekonomiska frågor.”

Pavelina Tcherneva pekar på att Donald Trumps seger var kulmen på en flera decennier lång utveckling, där det Demokratiska partiet sålt ut sin gamla politik med socialansvarstagande och istället anslutit sig till den nyliberala politik som Republikanerna har drivit.

”Min uppfattning är att Demokraterna inte har haft en egen ekonomisk politik på nästan ett halv sekel”, skriver hon. Man har bara haft en sämre version av republikanernas politik, som bestått av skattesänkningar för de rika och nedmontering av de sociala skyddsnäten. Man har fört kamp mot inflationen genom att skapa arbetslöshet, marknadsliberalisering och avregleringar över hela linjen, ”vilket gett oss en enorm finansiell sektor som har kannibaliserat på den produktiva delen av ekonomin. Många områden i USA har fastnat i en lågkonjunktur. Samtidigt som de officiella siffrorna talar om tillväxt, har den stora majoriteten av hushållen i USA knappast upplevt någon förbättring av sin standard på flera decennier.

USA har under denna politik som inleddes under Reagans tid fått en extrem ojämlikhet, hög arbetslöshet och en stor ekonomisk osäkerhet.

Den här utvecklingen underblåser social antagonism, rasism och trångsynthet. Det är just detta som har orsakat Donald Trumps framgång, anser Pavelina Tcherneva. Trump och hans anhängare har använt detta i kampanjen. Att Trump ska kunna börja leverera en förändring är en befängd tanke, menar hon. Inget kommer att förändras. Trumps politik bygger nämligen på samma gamla teori, nämligen att ekonomisk utveckling som gynnar de rikaste ska sippra ner till folket.

Om Donald Trump dessutom upphäver Obamacare och ger de ultrarika ännu fler skattesänkningar samt skär i utbildningsdepartementets budget, så kommer det att göra ännu mer ont för vanligt folk.

”Allt detta är en fortsättning på den liberala politiken, men nu på steroider.”

Alternativet till Trump är enligt Pavelina Tcherneva istället att inspireras av Franklin D Roosevelt 1930-tals politik, New Deal. Det vill säga att genomföra en radikal politik som skapar jobb åt alla, ökar inkomsterna, inleder ett grön New Deal som förändrar USA:s energisystem och dessutom förbättrar skyddsnäten för familjer genom att införa allmänt barnbidrag, stärka den sociala tryggheten och garanterad sjukvård för alla samt att investera i utbildning.

Det program som hon skisserar för att bekämpa Trump var just den politik som Bernie Sanders lanserade i sin presidentvalskampanj. Men det Demokratiska partiet gjorde allt för att motarbeta honom och istället satsade partiet på Hillary Clinton. En kandidat som var helt förknippad med den ekonomiska eliten, och därför inte kunde försvara sig mot Donald Trumps populism.

Med ett diagram visar dessutom Pavlina Tcherneva hur eliten, den tiondel av USA:s befolkning som tjänar mest roffat åt sig allt större del av inkomstökningar under de senaste 40 åren på de övriga 90 procentens bekostnad (se diagram 1).

Hon visar också att utvecklingen har varit densamma i Europa som i USA. Under nyliberalismen har klyftorna växt även här. Hon väljer Sverige som exempel (se diagram 2). Det visar sig att utvecklingen i vårt land varit ännu mer dramatiskt än i USA. Fram till och med 1980 gick i stort sett nästan hela ökningen av inkomsterna i Sverige till majoriteten av befolkningen, inte till dem som tjänade mest. Från 1980 fram till sekelskiftet fick den rikaste tiondelen ungefär lika stor andel av inkomstökningarna som de övriga 90 procenten. Men på 2000-talet har förändringen i Sverige varit dramatisk, då hela inkomstförbättringen har gått till den rikaste tiondelen i Sverige.

Det är mot den bakgrunden kanske inte så märkligt att ”social antagonism”, rasism och främlingsfientlighet samt trångsynt har växt fram i vårt land.

Hans Hjälte

Pavlina Tcherneva tweeted two graphs from her research that were also picked up by Vox.com. The graphs answer a simple question: Who actually got what share of growing national income in different periods of time? Here is the answer for the US:

Is there any question that there is something fundamentally wrong with this distribution? And if you think this is only the case in the US look at the equivalent graph for Sweden:

Something is going seriously wrong here! If you look at one graph that tells you all you need to know about income inequality look at who actually takes home the gains of economic growth.

You May Also Like