Detalj från skiss för fasadmålning på Tunahallen i Eskilstuna…

Nu påbörjas konstnärlig fasadmålning på Tunahallen i Eskilstuna

Nu under maj månad kommer konstnärsduon Hanna Hellmér och Rodrigo Lombardo att genomföra fasadmålning på Tunahallen i Eskilstuna. Eskilstuna Kommun strävar efter att konsten ska vara en självklar del i utvecklingen av stadens offentliga rum, och att Eskilstunas invånare ska få uppleva och möta konst i sin vardag – såväl i centrum som i alla stadsdelar och ute på landsbygden.

Under 2021 och 2022 utökades Sméhallen med ytterligare en träningshall. I samband med byggnationen avsatte Kommunfastigheter (Kfast) och Kultur- och fritidsförvaltningen investeringsmedel till konstnärlig gestaltning. Tunahallen, som även kallas för Fotbollshallen, ligger som första byggnad på idrottsanläggningen, och dess fasad har valts ut som en lämplig plats för den nya konstnärliga gestaltningen. Även Ekängens friidrottsarena och Ekängens IP ligger nära. Idrotter som utövas på området är konståkning, ishockey, bandy, friidrott, fotboll, flaggfotboll och rugby.

Konstnärsduo har fått uppdraget

Tre konstnärer utsågs att ta fram skissförslag. I samrådsgruppen som tittat på förslagen har även föreningslivet samt ungdomar varit delaktiga. Förslaget, gjort av konstnärsduon Hanna Hellmér och Rodrigo Lombardo, ansågs som det skissförslag som bäst överensstämde med uppdragets kriterier.

Kriterier för det konstnärliga uppdraget:

  • Utgöra ett blickfång och bidra till en lustfylld och positiv entré till området.
  • Ta inspiration av de idrotter, aktiviteter och verksamheter som utövas på området.
  • Ha ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv.

Förslaget valdes med motiveringen:

Konstverket speglar på ett lekfullt sätt de aktiviteter som bedrivs i verksamheten. Med det färgsprakande och detaljrika motivet lockas både besökare och förbipasserande in i en fantasifullvärld. Genom sitt uttryck bidrar konstverket till att inkludera en bredd av människor – oavsett kön, ålder, tro eller härkomst.”

Färgstark och fantasifull målning

Tre av Tunavallens väggar kommer att täckas av med den färgstarka och fantasifulla fasadmålningen. Så här beskriver konstnärerna Hanna Hellmér och Rodrigo Lombardo själva hur de tänkt:

– Vi vill genom en händelserik och lekfull målning skapa en positiv upplevelse som inspirerar barn, ungdomar och vuxna till rörelse, samspel och glädje. Vi har hämtat inspiration från idrottens värld och den grekiska mytologins olympiska gudar. Flertalet av gudarna finns representerade i målningen genom djur, växter och symboler i olika uttryck. Bland annat har vi återgett Hermes med de bevingade skorna, Hera genom liljorna samt Zeus genom blixten och vargmasken. Människorna i målningen har vi valt att måla i olika former, en del är oproportionerliga, och en del är lätt överdrivna i sina rörelser. Vi vill på så sätt verka för en inkluderande och positiv kroppsmedvetenhet, förklarar de båda konstnärerna, Hanna Hellmér och Rodrigo Lombardo.

Läs också:

Ny väggmålning i Nyfors i Eskilstuna – Evolution, existens, att vara, drömmar

You May Also Like