Drottninggatan i centrala Eskilstuna har under en längre tid byggts om, men nu är det snart färdigt och gatan öppnas åter för trafik…

Nu öppnas Drottninggatan i Eskilstuna för trafik igen

Ombyggnaden av Drottninggatan i centrala Eskilstuna har pågått under en längre tid och det har skett i etapper, sedan februari 2021 och fram till nästa vecka. Men efter godkänd slutbesiktning öppnas Drottninggatan under nästa vecka åter för trafik.

På måndag (28 november) släpper Kommunen på trafiken, och den 11 december börjar dessutom stadsbussarna åter att trafikera nya Drottninggatan. Det arbete som sedan återstår pågår på Smedjegatan, som kommer att vara avstängd mellan Drottninggatan och Bruksgatan fram till den 16 december.

Under arbetet har man bland annat monterat upp nya busskurer.

Viktigt att busstrafiken kommer igång

– Vi är måna om att kunna släppa på busstrafiken igen, och det återstående arbetet påverkar inte bussarna. Det innebär att busstrafiken åter kommer att trafikera Drottninggatan från och med söndag den 11 december, berättar Stadsbyggnadsnämndens ordförande, Sarita Hotti (S).

Stadsbyggnadsnämndens ordf, Sarita Hotti (S).

– Eskilstunaborna, näringsidkare och andra verksamheter har varit mycket tålmodiga. Det var ett omfattande arbete som behövde göras. Ledningarna var gamla och i dåligt skick, beläggningen var sliten. Gaturummet behövde också moderniseras och anpassas för att förbättra samspelet mellan olika trafikslag, menar Sarita Hotti.

– Det har varit en tuff period när det gäller tillgängligheten under själva ombyggnationen. Nu tror vi att gatan kommer att bli en bättre och trevligare entré mot centrum och universitetet, inte minst om man kommer till Eskilstuna med tåg och vandrar ner från Centralstationen. Det blir också trevligare och bättre för restauranger, caféer och affärer längs med gatan. Vi vet också att beläggningen tidigare var svår för bussarna och att de velat se en förändring, säger, Sarita Hotti.

Kartans markerade del visar Drottninggatan i centrala Eskilstuna – från Centralstationen ner till Hamngatan vid ån.

Kullerstenarna är borta

För den som går kommer man garanterat att märka att gångbanorna har breddats rejält. Det finns nya bänkar och fler cykelparkeringar längs med gatan. Markmaterialet på körbanan har bytts ut från kullersten till asfalt, och det finns parkeringar längs med gatan. Gatan är fortfarande avstängd för privatbilar mellan Nygatan och Kungsgatan, som det var tidigare.

Gångbanorna har breddats avsevärt.

Eskilstunabornas gamla julbelysning

– Hela sträckan har fått ny energieffektiv belysning, men nu till advent kommer vi att återanvända de gamla jullyktorna från 1970-talet, något som många Eskilstunabor önskat. Längs med Drottninggatan har vi också planterat nya träd, till exempel röd lönn, pelaravenbok och jättetuja, berättar Sarita Hotti.

Den gamla julbelysningen från förr som så många Eskilstunabor fortfarande minns och håller kär. Denna julbelysning hittar man annars numera på Köpmangatan i Gamla Staden i Eskilstuna.

Längs med Drottninggatan har Kommunen också planterat nya träd – till exempel röd lönn, pelaravenbok och jättetuja.

Läs också:

You May Also Like