Bildskapare: Marek Studzinski / Pixabay.

“Var finns kritiken mot NATO?!”

Varför diskuteras inte NATO-frågan mer på gator och torg. Varför denna kompakta tystnad bland oss svenskar om denna viktiga fråga. Beror det på ett ointresse, likgiltighet eller var ligger problemet. Har vi redan böjt oss för maktens och mediernas militaristiska skrämselpropaganda som har gått ut på att vi nu måste in i NATO på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. För enligt tidningar radio och TV finns bara ett alternativ: “In i NATO så fort som möjligt innan Ryssen kommer!”

Var finns kritiken mot NATO?!

Kjelle i Eskilstuna

You May Also Like