Foto: (uncredited) / Pixabay.com

Nu har licensjakten på lodjur börjat

Den 1 mars börjar årets licensjakt på lodjuren. Lodjur som både är fridlysta och rödlistade. I Sverige finns uppskattningsvis 1400-1500 lodjur.

Denna licensjakt innebär att totalt 201 lodjur får skjutas. Hur länsstyrelserna, på delegation av Naturvårdsverket, kommit fram till den exakta siffran 201 kan man fråga sig. Är det för att vi ska tro att det bygger på någon exakt vetenskap?

Syftet med licensjakt på lodjur, men även på varg, sägs vara att skydda från skador på renar och tamboskap.

Men för att skydda mot rovdjursattacker har vi ju skyddsjakt, som bedöms från fall till fall. Det stora antalet på 201 lodjur som får skjutas står inte i proportion till antalet angrepp på tamdjur och renar enligt WWF (Världsnaturfonden).

I södra och mellersta delen av Sverige är rådjur det viktigaste bytesdjuret för lodjur. Ändå är det i södra och mellersta Sverige man får skjuta mest lodjur — 188 av den tilldelade kvoten på 201.

Några som fattat galoppen med denna licensjakt på fridlysta lodjur är alla de utländska troféjägare som kommer för att delta i denna jakt. Förra året var det 250 utländska troféjägare som kom till Sverige för att delta i denna jakt, enligt uppgift i en insändare i DN:

Detta handlar helt om troféjakt och att vissa jägare tycker det är en spännande jakt…”, säger Magnus Orrebrant, ordförande för Svenska Rovdjursföreningen.

Nu är det inte alltid heller “vanlig” och “spännande jakt det handlar om. Vid lodjursjakt används även hundar som jagar upp lodjuren i träd där de blir ett lätt byte. Även fordon används vid spårning av lodjur. Detta trots att man säger från länsstyrelserna att “djuren inte får utsättas för onödigt lidande”.

Från att ha varit förbjudet är det nu tillåtet igen att fånga lodjur med fällor, vilket sker i norra delen av landet:

Lodjursfällor och Naturvårdsverket anser att klo- och tandskador inte varit så många och allvarliga att det motiverar ett förbud”, säger Gunnar Glöersen, Naturvårdsverket.

Man har till och med hittat träflis i magen på lodjur som de tuggat i sig när de försökt ta sig ur dessa fällor, där de i värsta fall kan få sitta ett bra tag innan de avlivas. Sedan kan man fråga sig om det är ett “nödvändigt lidande” att fånga lodjur med fälla, med tanke på att man enligt naturvårdsverket inte får utsätta djuren för “onödigt lidande”.

Licensjakten pågår hela mars månad, vilket är under lodjurens parningstid som är mars-april. Undrar hur många troféjägare som den här gången kan triumfera med ett lodjursskinn hemma på väggen.

PS. Jämfört med licensjakten på varg är det ganska tyst i media om den årlig jakten på lodjur. Lodjuret som av svenska folket vid flera tillfällen röstats fram som det populäraste av våra vilda djur.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like