Norska utrikesdepartement ger grönt ljus till Lukasjensko

Enligt de norska Utrikesdepartement hade Vitryssland och dess president Aleksandr Lukasjenko rätt att tvinga flygplanet, som var på väg från Grekland till Litauen den 23 maj i år, att landa i Minsk. Så här svarar man nämligen på en fråga från pressen:

Norge har jurisdiksjon over norsk luftrom. Den stat som blir overfløyet, har rett til å forlange at landing skal finne sted.

Slik formulerer Utenriksdepartementet sitt svar på Aftenpostens spørsmål om hvilke regler som gjelder for flyving over norsk territorium.”

Och vidare kunde man läsa i den norska tidningen Aftenposten:

— Retten til å forlange at et hvilket som helst fly over norsk territorium skal lande hvis myndighetene krever det, er hjemlet i overenskomsten om internasjonal sivil luftfart av den 7. desember 1944, den såkalte Chicago-konvensjonen, skriver kommunikasjonssjef i UD, Ragnhild Imerslund, i en e-post til Aftenposten.

Ingen immunitet

Det fremgår dessuten av svaret fra UD at dersom et utenlandsk fly først er landet i Norge, frivillig eller ufrivillig, kan ikke flyets kaptein hevde at flyet er utenlandsk territorium og slik unndra seg inspeksjon av norsk politi.

Detta är ett klart och tydligt svar från de norska myndigheterna. Och ingen kan heller misstänka att detta svar tillkom enbart för att rättfärdiga just Vitrysslands (Belarus) och dess ledare Aleksandr Lukasjenkos beslut för drygt en vecka sedan.

Det var ett generellt besked om vad som kan vänta den som ger sig in i luftrummet över Norge och för med sig en person som de norska myndigheterna vill få tag i precis på samma sätt som Vitryssland agerade. Uttalande kom redan för över sju år sedan, närmare bestämt den 9 juli 2013.

Som av en händelse var detta en vecka efter det att Evo Morales och Bolivias regeringsflygplan av fler europeiska länder hade tvingats landa i Wien och där bli genomsökt av de österrikiska myndigheterna.

Journalisten i den norska tidningen Aftenposten Havor Tjönn anknyter i sin artikel till Norska UD:s svar då han sammanfattar: konsekvensen av beskedet han fått från de norska myndigheterna:

“Departementet uttaler seg på generelt grunnlag, helt uavhengig av Snowden-saken.

Men av departementets svar fremgår det at Snowden neppe vil være garantert ikke å bli arrestert hvis et fly med ham ombord skulle krysse norsk luftrom, for eksempel på vei til Venezuela.”

Det är uppenbart att det norska Utrikesdepartement och Vitrysslands motsvarighet har samman inställning till hur man ska hantera internationell flygtrafik över landets territorium. Norska UD ger med andra ord grönt ljus till Lukasjenko agerande.

Foste Hjälte

Citat hämtade ur tidningen Aftenposten.

You May Also Like