Informationstavla vid gravfältet strax söder om Tumbo. Foto: Rolf Waltersson.

Insändare: Cykelutflykt till Tumbo gravfält

Cykelfrämjandet Sörmland gjorde lördag den 29 maj en cykelutflykt till Tumbo gravfält.

Vi guidades av historikern Henrik Lindström och vi inledde med ett besök på Berga-Folkesta gravfält c:a 2 km sydost om Tumbo kyrka. Därefter cyklade vi till Prästgårdsgravfältet- Husby , c:a 1 km norr om kyrkan.

Dessa gravhögar, varav de flesta ligger längs den stora grusåsen i socknen, uppgår till c:a 900 gravar tillsammans. Vid sidan av Birka utgör dessa de största gravfälten från Vikingatiden i Sverige. Gravhögarna är bara delvis utgrävda, ett 20-tal.

Tumbo lär ha utgjort ett maktcentrum med ortsnamn som Tumbo(Tunabo), Husby, Berga och Smedby. Från tidig del av Vikingatiden (800-talet) kommer fynden. På den tiden brändes den döde på bål, s.k. brandbegravning och ovanpå bålet byggdes en gravhög. Från brandlagren hat man bl.a. hittat bronsföremål, lerurnor, pärlor, spikar och nitstycken. Nitarna har suttit i den båt som den döde brändes i. Fynd både från kvinno- och mansgravar.

Av intresse är bl.a en försvarsvall byggd tvärs över åsen strax norr om Prästgårdsfältets nordligaste del. Syftet torde ha varit övervakning av trafiken längs åsvägen mellan Rekarne och Västmanland. Åsen var under Vikingatid omgiven av sumpmark.

Efter intressant guidning intog vi medhavd matsäck mellan gravhögarna. Avslutningsvis cyklade vi (c:a 2 km från väg 56) till “Sagolika Keramik” , där vi njöt av kaffe och hembakt kaffebröd i en vacker, naturskön trädgård.

Eva Berglund

You May Also Like