Bild: Gerd Altmann / pixabay

Skandalös, föraktfull och bedrövande ukrainsk kritik mot Nobels Fredspris

Nobels Fredspris har så delats ut. Priset delas mellan två människorättsorganisationer (Center for Civil Liberties i Ukraina, Memorial från Ryssland) och människorättskämpen Ales Bjaljatski grundare av organisationen Vjasna i Belarus. Memorial är en rysk organisation som bildades på 1980-talet och arbetat med att klarlägga brotten mot mänskliga rättigheter under Stalintiden. Efter Sovjetunionens upplösning har man även riktat uppmärksamheten mot övergrepp under den nya kapitalistiska Putinregimen. Memorial är nu olagligförklarad av Putinregimen och kan bara verka underjordiskt och i exil. Vjasna har i Belarus arbetat med stöd till fängslade demonstranter och deras familjer. Under åren har organisationen ägnat sej åt att dokumentera och protestera mot myndigheternas användning av tortyr av politiska fångar.

Center for Civil Liberties bildades i Kiev 2007 med syftet att stärka de mänskliga rättigheterna i Ukraina. Organisationen har sedan dess, enligt Nobelkommitténs motivering, stärkt Ukrainas civilsamhälle och pressat dess makthavare att genomföra demokratiska reformer,

Efter att Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina tidigare i år har Center for Civil Liberties arbetat för att dokumentera ryska krigsbrott mot den ukrainska civilbefolkningen.

Tre värdiga prismottagare tycker nog de flesta. Men den Ukrainska regimen är missnöjd. Låt oss lyssna på vad president Zelenskys rådgivare Mychailo Podyliak hade att säga. Så här lät det på Twitter:

”Nobelkommittén har en intressant tolkning av ordet fred om representanter för två länder som attackerade ett tredje får Nobelpriset tillsammans. Varken ryska eller belarusiska organisationer kunde organisera motstånd mot kriget. Årets Nobelpris är verkligen häftigt”.

Varken Memorial eller Ales Bjaljatskis Vjasna duger åt herr Podyliak. Han gör dem till och med medansvariga för kriget! Och vi bör inte vara förvånade. Hans reaktion är helt i linje med den inställning till ryska människoaktivister, fredskämpar och ryssar överhuvudtaget som vi erfarit från de Ukrainska makthavarna. Varje gång som ryska protester mot kriget kommit till tals har representanter för den Ukrainska regimen menat att det rör sej om ett fåtal och att den stora majoriteten av ryssar står bakom Putin och att det ryska folket inte är att räkna med. Demoniseringen av det ryska folket har till och med gått så långt att musikgruppen Södra bergens Balalajkor inte fick delta i stödkonserter för Ukraina. Ukrainska nationalister protesterade mot att dom spelade på “ryska instrument”! Inte heller skulle ryska kompositörer som Tjajkovskij få spelas.

Att storas delar av det ryska folket dragits med av Putins propaganda är otvetydigt. Precis som tyskar och engelsmän drogs med av krigshysterin 1914 och sjungande marscherade till fronten för att slakta varandra i kriget mellan imperialistmakterna. Detta ledde inte till att krigsmotståndare som Rosa Luxemburg gav upp. Dom fortsatte sin kamp mot kriget.

Jämför den ukrainska regimens skandalösa och föraktfull attityd mot ryska människorättsorganisationer och fredskämpar med hur vietnameserna såg på US-amerikanska fredsaktivister under Vietnam-kriget. Den vietnamesiska regimen gjorde allt för att knyta an till fredsaktivisterna och förklarade dessutom ihärdigt för det vietnamesiska folket att det fanns ett annat USA än den regim som nu öste bomber över Vietnam.

Man önskar naturligtvis att den Ukrainska regimen idag skulle kunna göra samma sak; med alla medel söka att knyta band med de ryssar som idag vänder sej mot Putinregimen. Tyvärr är det inte så. Herrar som rådgivare Podyliak har enbart förakt för Vjasna och Memorial, organisationer vars medlemmar sitter fängslade eller jagats under jorden eller i exil.

Denna skandalösa attityd är inte ett resultat av dumhet eller okunnighet. Den är ett resultat av den ukrainska regimens klasskaraktär. Precis som i Putins Ryssland kom Ukraina efter Sovjetunionens fall att domineras av superrika kapitalister, så kallade oligarker, som genom stöld och bedrägerier lade beslag på de tidigare statligt ägda företagen. En regering i Kiev som representerat det arbetande folket skulle naturligtvis idag gjort allt för att underminera Putinregimen genom att knyta band med alla tendenser till krigsmotstånd i Ryssland. Istället för att demonisera alla ryssar och allt ryskt skulle den ihärdigt hävdat att det finns ett annat Ryssland än den tsaristiska Putinregimen.

Till skillnad från herr Podyliak och den regim han representerar måste vi gratulera Memorial, Ales Bjaljatski och Center for Civil Liberties till att ha tilldelats fredspriset.

Peter Widén

You May Also Like