NATO:s medlemsländer: USA:s kvasikolonier – exemplet Italien

Operation Gladio kallades i Italien det nätverk av beväpnade högerextremister – och delar av militären och poliskåren – som på CIA:s initiativ upprättades i Italien. Organisationen gjorde fram till och med 80-talet sig skyldigt till flera blodiga terrordåd. I övriga Europa har motsvarande nätverk gått under namnet Stay Behind. Ldningen har legat under NATO. Även i Sverige upprättades på CIA-initiativ en stay-behind-organisation, trots att Sverige stod utanför NATO. Den nuvarande ledningen för Palme-utredningen har nyligen tagit initiativ till att närmare undersöka NATO-nätverkets eventuella inblandning i mordet på Olof Palme.

När de europeiska länderna skaffades sig kolonier i Afrika, Asien och Amerika, så tillämpades inte samma lagar för den inhemska befolkningen som för kolonisatörerna. För kolonialherrarna, kunde bara dömas av till exempel brittisk, franska eller holländska domstolar. Detta gällde även i länder som till exempel Siam (nuvarande Thailand), som formellt aldrig har varit en koloni. Men där britter och senare även US-amerikaner inte kunde dömas enligt siamesisk/thailändsk lag utan bara av brittiska eller USA-amerikanska domstolar, enligt regler som påtvingats dessa länder.

Men denna herrefolkstradition har USA senare tillämpat långt efter det att kolonier har hamnat på historiens skräphög. När USA efter andra världskriget slut byggde upp militärbaser i Europa så skedde det formellt inom Natosamarbetet, men det genomfördes på USA:s villkor.

Italien blev efter andra världskriget en viktigt baser för att USA skulle kunna kontrollera Medelhavet, som enligt Pentagon skulle försvaras mot det sovjetiska hotet. USA lagrade också ett stort antal kärnvapen i Italien, vilka fortfarande finns kvar.

En viktig orsak till att USA vill ha ett stort militärt inflytande i Italien var också att man var rädd för att av efterkrigstiden starkaste kommunistpartier i Västeuropa skulle kunna nå regeringsmakten. (USA:s terroristiska politik i Italien riktad mot den italienska vänster och det Italienska Kommunistpartiet finns väl dokumenterat i Daniel Gansers bok Natos hemliga arméer, Operation Gladio och Terrorismen i Västeuropa, Karneval Förlag.)

Hur USA fortfarande behandlar Natolandet Italiens medborgare, det vill säga på samma sätt som kolonialmakterna gjorde med den infödda befolkningen i sina kolonier, berättar Simnone Nazzi på den italienska sidan altreinfo: Basi USA in Italia: storia di una sottomissione palese. Simone Nasazzi

USA:s baser avvecklandes nämligen inte när det kalla kriget tog slut, istället har de fått en allt större betydelse i de militära angreppskrig, som USA under de senaste 25 åren har genomfört mot länder i Östeuropa, Nordafrika och Västasien.

Till militärbasen i Vicenza, Camp Ederle, en före detta italienska militäranläggning, kom de första amerikanska styrkor på 1950-talet. Med tanke på basen allt större betydelse har antalet soldater nu växte till 12 000, det vill säga 2 000 mer än under det kalla kriget.

Simnone Nazzi konstaterar: ”Effekterna av de 12 000 amerikanska soldaternas närvaro i lokalsamhället i Veneto-regionen av Vicenza är inte de bästa. Från 2015 till 2016 inträffade 113 fall av brott som begåtts av USA: s militära personal, från våldtäkt och försök till sexuellt våld, till slagsmål och övergrepp.

Slående är de italienska myndigheternas inställning till dessa brott, i 80 procent av fallen gjordes ingen rättslig prövning i Italien utan i stället genomförde USA den juridiska bedömningen av brotten.

Ett uppmärksammat fall vid en annan bas är när ett av USA stridsplan av misstag sköt av kabeln på en linbana så att en kabin med tjugo personer ombord störtade. Ingen ersättning utbetalades till de tjugo dödsoffrens anhöriga eftersom utredningen av brottet genomfördes av USA.

Natofördraget innebär inte att det råder ett jämbördigt förhållande mellan USA och de övriga Natoländerna. Det är krigsherrarna i Pentagon som styr och bestämmer och USA betraktar den jord som USA:s soldater trampar i andra länder som sitt eget territorium. Italien ät på så vis en US-amerikanska halvkoloni.

Hans Hjälte

You May Also Like