Fotot (riksdagen.se) taget i samband med en tidigare hållen debatt.

Näringsministern hårt ansatt i riksdagsdebatt om Amazon

I en interpellationsdebatt i riksdagen pressades näringsminister Ibrahim Baylan om Aftonbladets avslöjande artiklar om “Nätjättarna”. Det blev ingen behaglig stund i kammaren för regeringens företrädare.

Vänsterpartiets Tony Haddou framhöll att Baylan vädjat och fjäskat för att få Amazon, Google och Facebook att etablera sig i Sverige.

Regeringen har öst pengar i form av skatterabatter och subventioner över amerikanska nätjättar. Det här är inte vilka bolag som helst utan de högst värderade bolagen i världen, det handlar om multimiljardärer, världens rikaste män.

Vänsterpartiet lyfte också fram att bolagen systematiskt slussar ut vinster till skatteparadis.

Är regeringen förblindad av den mycket effektiva och välfinansierade PR som de här företagen bedriver? frågade vänsterns Ali Esbati.

Vänsterpartiet var också skarpt kritiskt till att regeringen tycks ha bortsett från att de här jättebolagen inte har kollektivavtal, medvetet motarbetar facklig organisering och har en historia av att behandla sina anställda synnerligen illa.

Liberalen Joar Forssell menade att regeringen blivit helt bländad av att locka hit “de stora amerikanska jättarna” och att konsekvensen blir att mindre svenska företag kommer konkurreras ut.

Näringsministern försvarade sig i debatten med att det är viktigt att locka stora bolag till Sverige. Han försvarade även den förra borgerliga regeringens beslut att ge ett etableringsstöd 140 miljoner kronor till Facebook.

Däremot medgav Ibrahim Baylan att bolagens skatteflykt är ett “otyg” men anser att det är ett problem som måste hanteras i OECD, och inte av den svenska regeringen.

Klart att Sverige ska vara ett land där det också investeras i digital infrastruktur. Regeringen argumenterar alltid för investeringar i vårt land.

Han ägnade också lång tid åt att beskriva ett arbetsplatsbesök i Sundsvall, vilket fick både Vänsterpartiet och Liberalerna att anklaga ministern för att undvika att svara på frågorna.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like