Imperialismen i Afrika 1914.

När en bild säger mer än 1000 ord – Bilden 1914 av det koloniserade Afrika

När jag sitter vid min dator och mer eller mindre på skoj slår in olika sökord på Google råkar jag få upp en karta som visar hur i stort sett hela den Afrikanska kontinenten 1914 var uppdelat i kolonier. Bilden heter “Imperialismen i Afrika 1914”.

Karta över imperialismen i Afrika 1914.
Imperialismen i Afrika 1914.

Kolonialmakterna var:

 • Spanien
 • Italien
 • Frankrike
 • Storbritannien
 • Tyskland
 • Portugal
 • Belgien

Länder som då betraktades som mer eller mindre anständiga demokratier, men som trots denna “anständighet” ansåg sig ha rätta att ockupera och lägga under sig i stort sett hela Afrika.

Kolonierna hade namn som:

 • Italienska Somaliland
 • Belgiska Kongo
 • Tyska Sydvästafrika (nu Namibia)
 • Portugisiska Västafrika
 • Brittiska Östafrika

och så vidare.

Bara genom att betrakta denna kartbild inser man hur absurt det hela var, och fortfarande är. För många av dessa länder lever fortfarande av sviterna efter kolonialtiden.

På kartan från 1914 finns endast två områden som markerats som inte blivit kolonier. Det var Abessinien som då omfattade nuvarande Etiopien och Eritrea, och Liberia.

Men detta är en sanning med en viss modifikation, för den delen av Abessinien som nu är Eritrea blev 1890 koloniserat av Italien och fick namnet namnet Italienska Eritrea.

Kan också lägga till:

Under kapplöpningen om Afrika och dess kolonisering var Etiopien det enda landet i Afrika, vid sidan om Liberia. Som förblev självständigt. Landet var dock under en kort period, 1936 till 1941 ockuperat av Italien”.

—Källa: Wikipedia

Även när det gäller Liberia är det en sanning med modifikation att landet inte koloniserats. Liberia blev en koloni under USA:s välde 1821. (se lästips)

Syftet var att Liberia skulle bli en “fristad” för frigivna amerikanska svarta slavar. Därav namnet Liberia. Liberia blev formellt självständig stat 1847. Men landets ekonomi kontrollerades i praktiken av USA och olika amerikanska företag som exploaterade landets tillgångar av bland annat diamanter, gummi och timmer.

Ett annat område på kartan från 1914 som är värt att nämna är Västsahara. Då var Västsahara en spansk koloni med namnet Spanska Sahara. Men när Spanien “drog sig tillbaka”, utan att fullfölja uppdraget att avkolonisera Västsahara så ockuperades Västsahara av Marocko 1975:

Området (Västsahara. Min anmärkning) är sedan 1960 talet upptaget på FN:s lista över icke-självstyrande område som ska avkoloniseras”.

—Källa: Wikipedia

Många av de konflikter vi ser i Afrika idag är följdverkningar av kolonialismens härjningar då de europeiska kolonialmaktens styckade upp kontinenten utifrån egna intressen utan hänsyn till kulturella, etniska och andra omständigheter som rådde i de olika områdena och länderna i Afrika.

När “vi” ser på (om)världen gör vi det oftast utifrån en västerländsk och europeisk självbild som ofta är ganska snedvriden och bedräglig.

Jag vill nog påstå att det är många kolonialmakter som har en läxa att göra för att göra upp med sitt mörka “förflutna”. Ja även andra länder som åkt “snålskjuts” på de rikedomar som man rövat till sig.

Jag vill även rekommendera Göran Palms bok från 1966, En orättvis betraktelse. Den handla om två ansikten:

Det ena ansiktet är nödens ansikte, det andra ansiktet är vårt ansikte. Industrialismens rikedom kontra den tredje världens fattigdom”.

Rolf Waltersson

Lästips:

You May Also Like