Mycket medveten privatiseringsideologi bakom Nya Karolinska

Måndag den 12 mars presenterades rapporten Nya Karolinska – Ett pilotprojekt för marknadsstyrd vård? av tankesmedjan Arena idé. Rapportens författare, KTH-forskaren Jesper Meijling, visar att värdebaserad vård, den modell som nu införts på Nya Karolinska under stora protester från läkare och sjuksköterskor, är en viktig beståndsdel för att privatisera vården ytterligare. Han menar att den i USA framtagna modellen i grunden utmanar den svenska sjukvårdsmodellen och beprövad sjukvårdsorganisation överhuvudtaget.

– Det handlar om en nyskapande konkurrensmodell för marknadsorganisering av sjukvården. Den byter medicinska principer mot ekonomiska på ett mer djupgående sätt än vi sett hittills. En viktig aspekt är därför att minska vårdprofessionernas inflytande, säger Jesper Meijling.

Han framhåller att det här håller Boston Consulting Group, sjukhusledningen och allianspartierna i Stockholms läns landsting tyst om. I stället pratar man om patienten i centrum, värdet för patienten och liknade positivt laddade begrepp.

– Värdebaserad vård är mer långtgående än den hittills mer kända och sedan länge tillämpade styrmodellen New Public Management, då styrningen av Nya Karolinska går direkt in i vårdverksamheten, i den medicinska verksamheten utifrån en ekonomisk modell.

Rapporten visar att en grundbult i värdebaserad vård är så kallad diagnosbaserad konkurrens, vilket öppnar upp för allt fler privata aktörer.

En av dem som kommenterade rapporten, journalisten och författaren Mats Wingborg, menar att det är viktigare att fokusera på de förändringar som sker i innehållet i sjukvården än att vinster hamnar i skatteparadis, även om också det är viktigt.

Erika Ullberg, socialdemokratiskt oppositionslandstingsråd, framhåller att det handlar om en mycket medveten ideologisk privatiseringsagenda från de borgerliga i landstinget.

– Rapporten ger ett mycket bra tillskott för att ytterligare begripa alliansens politik. Det blir stora konsekvenser för patienterna, för personalen och för skattebetalarna. Nu är det allvar. Väldigt mycket står på spel inför höstens val.

Nya Karolinska har inte uppstått ur en analys av vårdbehov eller sjukvårdsplanering. Den uppgiften överlämnades i stället till konsulter. Modellen för diagnosbaserad konkurrens påverkade sedan sjukhusets själva arkitektur, som anpassats till att privata vårdgivare ska kunna flytta in och ut i olika delar av byggnaden, beroende på vem som för tillfället erbjuder det mest prisvärda “värdet”.

Jesper Meijling konstaterar att det var den arkitektur som passade upphovsmännen bakom värdebaserad vård allra bäst och att det också är en viktig anledning till att sjukhuset blivit så dyrt.

– Det innebär en ny typ av sjukhus, som inte är ett sjukhus i den mening vi normalt tänker oss begreppet. I stället är det ett flexibelt “verksamhetsskal” som kan stödja den övergripande marknadsorganiseringen med diagnosbaserad konkurrens.

I en ledare i Dagens Arena gör Lisa Pelling, som var moderator under rapportpresentationen, en historisk koppling.

– Pusselbitarna faller på plats, en efter en. Rum efter rum. Nya Karolinska är byggt som ett företagshotell, inte som ett sjukhus. Det moderata flaggskeppet kapsejsar nu i en storm av skandaler, som vår tids regalskeppet Vasa.

Tommy Jansson

You May Also Like